Aktiesparekonto – alternativ til indlånskonti med negativ rente

Det aktuelle lave renteniveau har udsigt til at fortsætte, hvorfor mange finansielle institutioner har sænket grænsen for, hvornår man som privatkunde skal betale negativ rente for sine indlån.

De ændrede rentevilkår for bankkunder vil typisk have negativ indvirkning, hvis man har et indestående på sine konti på mere end 100.000 kr.

Rentesituationen bør derfor medføre overvejelser for den almindelige bankkunde om, hvor det er mest lukrativt at have sine penge stående. I det seneste stykke tid har mange almindelige danskere derfor valgt at købe aktier, hvorefter man skal overveje konsekvenserne i form af beskatning af et potentielt afkast.

Beskatning af aktieindkomst efter de almindelige regler
Efter de almindelige regler for beskatning af aktier vil udbytter og gevinster, der ikke overstiger 56.500 kr. (2021), blive beskattet med 27 %. Hvis man har en ægtefælle inden udløbet af indkomståret, vil man have mulighed for at nøjes med 27 %-beskatning for de første 113.000 kr. i 2021.

Overstiger udbytter og gevinster 56.500 kr. eller 113.000 kr. (for ægtefæller), udgør beskatningen 42 % for den øvrige aktieindkomst.

Aktierne beskattes efter de almindelige regler efter realisationsprincippet, dvs. det indkomstår man sælger dem i.

Tab på noterede aktier m.v. kan ikke fratrækkes i anden indkomst. Tabet kan dog modregnes i gevinster eller udbytter på andre noterede aktier. Hvis årets samlede aktieindkomst fra noterede aktier er negativ, fremføres tabet til modregning i senere års gevinster eller udbytter på noterede aktier.

Ordning om aktiesparekonto for en investering op til 100.000 kr.
I 2018 vedtog Folketinget en ordning om aktiesparekontoen. Ordningen havde til formål at flere privatpersoner skulle have mulighed for at placere en del af deres opsparing på en aktiesparekonto til en lavere effektiv beskatning end den gældende beskatning af aktieindkomst. Det var derfor lovgivers intention at skabe større incitament til at spare op i aktier.

Ordningen indeholder en fast beskatning af afkastet på 17 %. Afkastet i form af værdistigninger skal opgøres efter lagerprincippet. Det betyder, at beskatningen omfatter værdistigninger for indkomståret, uanset om aktierne sælges eller ej, og ligeledes omfatter beskatningen også udbytter. Værditilvæksten på aktiesparekontoen beskattes, mens tab fremføres og modregnes i fremtidige afkast på aktiesparekontoen.

I 2020 hævede Folketinget loftet på aktiesparekontoen fra 50.000 kr. til 100.000 kr.

Det er kun privatpersoner der kan benytte sig af ordningen om en aktiesparekonto, og man kan kun have én aktiesparekonto pr. person.

Rådgivning om aktiesparekontoen
ORATO advokater P/S står klar til at rådgive om reglerne for aktiesparekontoen i forbindelse med dine overvejelser om placering af din formue. Kontakt advokatfuldmægtig Sigurd K. Velling for nærmere information.

Orato
Sigurd K. Velling, Advokatfuldmægtig
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.