Alt det kedelige

Advokaterne i ORATO advokater P/S er beskikket som advokater af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet.

ORATO advokater P/S er ansvarlig for den ydede rådgivning i henhold til dansk rets almindelige regler. ORATO advokater P/S har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen er tegnet i HDI Danmark (police 156-08417501-30014). Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed udøvet af ORATO advokater P/S, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne i ORATO advokater P/S er underlagt retsplejelovens regler om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126 og er omfattet af de advokatetiske regler og Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, der stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. Advokatnævnet påser overholdelse af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

Du kan læse mere om de advokatetiske regler på www.advokatsamfundet.dk, hvor du kan finde information om god advokatskik og klageadgang mv. I tilfælde af tvist om salær og/eller utilfredshed med en af ORATO advokater P/S advokaters adfærd, kan der klages over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet. Du kan læse mere på www.advokatnaevnet.dk.

Persondatapolitik

Generelle betingelser ORATO

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.