Aktuelt

Hænger du på en gæld efter internetsvindel?

HÆNGER DU PÅ EN GÆLD EFTER INTERNETSVINDEL? Mange personer har oplevet, at de er blevet franarret deres NemIDog kontooplysninger efter henvendelser fra svindlere, som bl.a. har udgivet sigfor at være fra en myndighed, hvorefter svindlerne optager adskillige lån i denforurettedes navn. På trods af at svindlen er anmeldt til politiet, er der mangekreditorer (banker og

Læs mere »

ORATO advokater P/S søger advokatsekretær

ORATO advokater P/S søger advokatsekretær Vi vækster og vækster og er derfor blevet flere advokater – så nu savner vi yderligere en dygtig sekretær! ORATO er centralt beliggende i Roskilde, og vi er en del af byen. Kontoret er præget af god stemning med fokus på høj kvalitet i arbejdet og et uformelt arbejdsmiljø. Kig

Læs mere »

Købers mangelsbeføjelser ved urigtige oplysninger om boligareal

KØBERS MANGELSBEFØJELSER VED URIGTIGE OPLYSNINGER OM BOLIGAREAL I stort set alle ejendomshandler giver sælger oplysninger om ejendommens og bygningens (husets) areal. Hvis sælger oplyser et større areal end det faktiske areal, kan der foreligge en arealmangel. PARACELHUSGRUNDERetspraksis har tidligere taget stilling til arealmangler ved parcelhusgrunde. Som udgangspunkt får køberen den grund, som køberen har set.

Læs mere »

Har du fået brev fra Gældsstyrelsen?

HAR DU FÅET BREV FRA GÆLDSSTYRELSEN? Har du fået et brev fra Gældsstyrelsen vedrørende din gæld til det offentlige, og har du svært ved at skabe dig et gældsoverblik? Gældsstyrelsen (tidligere SKAT Inddrivelse) er den myndighed i Danmark, som inddriver misligholdt gæld til det offentlige. Gældsstyrelsen har som følge af nedbruddet af deres gamle it-system,

Læs mere »

Kan udlejer kræve skjulte fejl og mangler betalt af lejer?

FRAFLYTNINGSSYN OG FRAFLYTNINGRAPPORT Når et lejemål opsiges – uanset om dette sker på lejers eller udlejers foranledning – skal udlejer indkalde den fraflyttede lejer til et fraflytningssyn. Udlejer skal desuden udarbejde en såkaldt fraflytningsrapport, som skal indeholde de konstaterede istandsættelseskrav. Hvis et sådant flyttesyn ikke afholdes, bortfalder udlejers krav overfor lejer på dækning af istandsættelsesomkostninger.

Læs mere »

Forsørgelsespligt

Et barns forældre har begge forsørgelsespligt over deres barn både under og efter samlivet, uanset om det er i ægteskab eller som samlevende. Forsørgelsespligten kan opfyldes på to forskellige måder; enten ved betaling af en del af de ting, som barnet har brug for i sin dagligdag, fx betaling af skole- og pasningsudgifter, tøj og

Læs mere »

Har du styr på testamente og begunstigelsesklausul?

Mange samlevende tror fejlagtigt at der automatisk opstår fuld gensidig arveret mellem dem, såfremt de har fælles adresse, har et fælles barn eller har indgået ægteskab. Herudover bliver mange overraskede over, at deres pensioner og forsikringer bliver delt anderledes end den øvrige formue. Alle familier er forskellige og det er derfor hensigtsmæssigt at sætte sig

Læs mere »

Bliver dit barn ikke udleveret til samvær?

Når man som forældre til et barn har fælles forældremyndighed kan man aftale, hvor barnet skal have bopæl. Man skal dog være opmærksom på, at et barn kan kun have bopæl hos den ene af jer, selv om barnet opholder sig lige meget hos begge forældre. Den forælder, der har barnet boende, er bopælsforælder. Den forælder, som

Læs mere »

Ny normalvedtægt for ejerforeninger

Den 1. juli 2020 trådte den nye ejerlejlighedslov i kraft. Den nye ejerlejlighedslov indeholder en bemyndigelse til boligministeren om at fastsætte en ny normalvedtægt, som indeholder nærmere bestemmelser om ejerforeningens forhold og varetagelse af ejernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser. Den nye normalvedtægt trådte i kraft den 1. januar 2021. Normalvedtægten bestemmelser regulerer forhold, som

Læs mere »

Har du oprettet en fremtidsfuldmagt?

Mange kender til vigtigheden af at oprette testamente, men det er ikke alle, der kender til muligheden for at oprette en fremtidsfuldmagt. Hvor testamentet sikrer dine ønsker efter du er gået bort, sikrer en fremtidsfuldmagt at dine interesser varetages, mens du er i live.  Siden 1. september 2017 har det været muligt at oprette en

Læs mere »
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.