Mulighed for ændring af den nye foreløbige ejendomsvurdering

MULIGHED FOR ÆNDRING AF DEN NYE FORELØBIGE EJENDOMSVURDERING

De nye foreløbige ejendomsvurderinger er nu tilgængelige på www.vurderingsportalen.dk. Her kan man ved at fremsøge adresse, se den foreløbige vurdering af ejendommens og grundens værdi pr. 1. oktober 2022.

Indtil de endelige vurderinger bliver udsendt – forventeligt i 2024 – skal man betale en foreløbig skat af den foreløbige vurdering. Når den endelige vurdering kommer, genberegnes og efterreguleres boligskatten.

En stor del af de nye vurderinger er imidlertid vurderet væsentligt over markedsprisen, hvilket i praksis er en stor udfordring for de berørte boligejere, som risikerer at blive stavnsbundet eller at få vanskeligt ved at få privatøkonomien til at hænge sammen. De nye foreløbige vurderinger tager således ikke højde for skatterabat, manglende udstykningsmuligheder eller lignende forhold, som nedsætter ejendommens værdi.

Der tages sågar ikke højde for Vurderingsstyrelsens egne vurderinger pr. 1. oktober 2020. ORATO advokater P/S har således erfaret, at en ejendom, som i en afgørelse fra Vurderingsstyrelsen fra juni måned 2023 blev nedsat fra over 20.000.000 kr. til 12.000.0000 kr., nu har fået en foreløbig ejendomsværdi på over 31.000.000 kr.

Det fremgår af Vurderingsportalen, at man ikke kan klage over den foreløbige vurdering – dette er imidlertid ikke retvisende. Der ér nemlig mulighed for at ansøge om ændring af den foreløbige vurdering i det som Vurderingsstyrelsen benævner som helt særlige tilfælde.

Som eksempler herpå nævnes:

  • Salg
  • Køb
  • Nybyg, ombygning og andre større ændringer
  • Fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering
  • Grundværdi fastsat af domstol eller anden højere instans

Ansøgning om ændring af den foreløbige vurdering skal ske via link fra vurderingsportalen: https://www.vurderingsportalen.dk/ejerbolig/ejendomsvurdering/foreloebige-vurderinger/aendring-af-den-foreloebige-vurdering

Hvis din foreløbige vurdering er væsentligt højere end markedsværdien af din ejendom, bør du overveje, hvorvidt der er grundlag for at ansøge om en ændring. Du er velkommen til at kontakte advokat Rie Capodanna, rc@orato.dk, tlf. 93309033, for en nærmere drøftelse af dine muligheder, og vi bistår også gerne med at indlevere ansøgning på dine vegne.

Rie Capodanna, Advokat
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.