Om Orato

VISION

Vi vil være det dynamiske og forretningsorienterede advokatkontor

Hvorfor det er vores vision:

Dynamisk betyder for os, at vi udvikler vores kontor, kultur og service i forhold til samfundet og behovet hos vores kunder. Vi er ikke typiske i vores tilgang til opgaveløsning, og vi anvender vores mangeartede talenter i opgaveløsningen, så kunden får kvalificeret sparring.

Det betyder også, at vi fokuserer på udvalgte fagområder, som mindre og mellemstore typisk ejerledede virksomheder har behov for, herunder tillige de familieretlige sider af ejerlederens liv. Det vi ikke selv har af mere atypisk ekspertise, har vi samarbejdspartnere til at levere. Det sikrer, at vi til enhver tid har den stærkeste faglighed inden for vores fagområder.

Dynamisk er også vækstorienteret, fordi vi kun kan fastholde ekspertisen og udvikle den ved at blive flere, som kan levere i forhold til det store behov, der er for dynamiske advokater og behovstilpassede advokatydelser.

Forretningsorienteret betyder for os, at vi interesserer os for kundens forretning og egenart, og at vi giver råd og vejledning – også når det er udfordrende for kunden. Det kan give løsninger, som kunden ikke selv havde overvejet, og det udvikler vores kunders forretninger, hvilket i sig selv er centralt for os.

… Hvorfor så hedde ORATO?

Du har måske studset over navnet ORATO, og vi startede da også med at overveje, om firmaet skulle hedde fx Rechnagel, Bjørndal & Lund (som var de oprindelige tre partnere) eller en anden kombination af vores efternavne eller initialer, men af flere grunde var vi hurtigt enige om, at sådan ville vi ikke hedde.

For at give den korte version af mange tanker, så er ORATO ikke et kontorfællesskab, og en del af vores vision er, at vi både indadtil og udadtil fungerer som et hele. ORATO er altså ikke bundet op på os som enkeltpersoner, men på fællesskabet, og derfor er det ikke vores egne navne, der indgår i virksomhedens navn.

Den anden grund er, at det gerne måtte være kort, til at stave og helst uden for mange forvekslingsmuligheder, og samtidig have rod i det vi laver som advokater.

Og hvad er det så advokater laver? Spørger man en skoleelev, der har været i praktik på et advokatkontor, vil praktikanten måske beskrive det noget i retning af, at advokater taler, lytter, skriver og læser hele dagen, hvis de da ikke lige drikker kaffe eller holder møder – og når de holder møder, gør de tit alle 5 ting på en gang.

Det er i øvrigt ikke svært at forklare for en praktikant, hvad advokater laver. Man kan bare gå ned i den nærmeste skolegård i et frikvarter, og ret hurtigt vil man formentlig se elever, der taler deres kammeraters sag i en eller anden konflikt. På dansk har vi udtrykket at gå i tale for nogen, altså at fremføre en sag på vegne af en anden. Det er det man kan se, at de gør i skolegården – og det er dybest set det, advokater har gjort til deres levevej.

Det med at tale andres sag er ret centralt for en advokat. Hvis man dykker ned i det sprog og den historie, der omgiver og har formet vores fag, vil man før eller siden støde på en orator. Det kommer, som så meget andet, af latin og er betegnelsen for en person, der taler offentligt, og gerne på andres vegne eller for en sag. Udtrykket bruges stadig flittigt på både engelsk og fransk, og på fransk betyder orateur i øvrigt højtaler.


En orator i antikkens Rom kunne tale (advokere for… advocare, tilkalde, vocare, kalde) en sag for en klient (også latin, cliens, en protegé/vasal) – og så har vi på en måde fat i nogle af de første advokater.

Orator kommer så i øvrigt af det latinske orare (at tale), og dermed er cirklen sluttet.

Orare kan i øvrigt spores meget længere tilbage end bare til latin. På sanskrit har vi aryanti (at hylde), på Homerisk græsk har vi are og ara (som vist er en ”bøn”) og hititterne, 1600-1450 f.v.t., havde udtrykket ariya (som skulle være noget i retning af ”at spørge oraklet”), og så er vi altså tilbage i bronzealderen.

”Smider” man r’et i orator væk, får man endvidere, rent udtalemæssigt, et ret mundret navn som ovenikøbet visuelt samler sig om sig selv – og omtrent sådan blev det til ORATO.

BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed er et emne, som er i fokus på vores kontor, der er opstartet på et tidspunkt hvor bæredygtighed for alvor er kommet på samfundsagendaen. Dette gælder ikke mindst miljø-orienteret bæredygtighed, men vi har også fokus på kulturmæssig bæredygtighed.

Vi har sat ind på en række områder, hvor vi er mere eller mindre i mål, og hvor vi hele tiden har fokus på og arbejder med at blive bedre:

MILJØ

 • Vi nedbringer mængden af print hele tiden og har fokus på at blive mere elektroniske og dermed spare på papiret
 • Vi har et elektronisk frem for et fysisk arkiv – da vi kun har elektronisk arkiv, er der ikke grund til at printe så meget
 • Vi genbruger papir, når muligt – vi bruger fejlprint mv. til notatpapir og arbejdspapir
 • Vi har et mål om kun at have én computer hver, hvilket minimerer mængden af elektronik og elektronisk skrot
 • Vi køber ikke engangsplastik og plastikbæreposer
 • Vi bruger ikke engangsklude og vasker klude i miljøvenlige produkter
 • Vi har fokus på at købe produkter, der belaster miljøet mindst muligt
 • Vi anvender genbrugsgenstande, hvor det er muligt og relevant – vi har således ved indretning af kontoret haft stort fokus på at genanvende kvalitetsmøbler og lamper mv., hvilket tillige bidrager til vores særlige miljø og understøtter vores særegenhed
 • Vores ORATO-bag er et kvalitetsprodukt, som genanvendes mange gange (får du en, får du lyst til at beholde den og bruge den hele tiden)
 • Vores visitkort er produceret i en kvalitet, så det holder – gem det
 • Vi laver kaffe og te efter behov for at minimere spild

KULTUR

 • Vi spiser frokost sammen og opfordrer til fælles oplevelser og inddragelse af dele hele menneske for at opbygge og fastholde et stærkt fællesskab
 • Mænd og kvinder har lige adgang til ansættelse og lige vilkår hos os
 • Vi er mellem os åbne om vores forskellighed og individuelle forcer og mangel på samme og vi tilpasser arbejdet så vidt muligt til disse, således at både ORATO og den enkelte får det bedste ud af relationen
 • Vi respekterer forskellighed på alle måder og giver plads til kreativitet og individualitet – vores indretning er således designet af os og til dels også bygget af os
 • Vi anerkender, at alle typer af nødvendige opgaver er værdifulde, uanset om de er lige indtægtsgivende
 • Vi omgås hinanden og andre med respekt og imødekommenhed og rummer hele mennesket
 • Vi hæger om den personlige integritet både internt og eksternt
 • Vi støtter op om uddannelse og udvikling

DE 17 VERDENSMÅL

Vi understøtter følgende af de 17 verdensmål som et led i vores kulturrelle bæredygtighedspolitik:

 1. Kvalitetsuddannelse – vi tager praktikanter ind og bidrager gerne til information om branchen og tager samtaler med unge mennesker som er i tvivl om fremtiden. Vi efteruddanner os løbende og giver plads til nye uddannelser, når det er meningsfuldt.
 2. Ligestilling mellem kønnene – Vi har fokus på ligestilling begge veje, da vi er flere kvinder end mænd. Ligestilling er i vores optik at behandle folk på en måde, så de får lige muligheder – selvom det kan betyde at behandle dem forskelligt.
 3. Bæredygtig energi – vi aftager så vidt muligt energi fra producenter med vedvarende energi
 4. Anstændige jobs og økonomisk vækst – vi ansætter, når behovet er der, således at vore smedarbejder kan få arbejde og privatliv til at fungere, og vi bidrager til at vækste erhvervslivet.
 5. Mindre ulighed – vi giver plads til mennesker, som har særlige behov på arbejdsmarkedet
 6. Ansvarligt forbrug og produktion
 7. Klimaindsats – vi har fokus på at nedbringe energi og ressourceforbrug – om end der er meget at arbejde på
 8. Fred, retfærdighed og stærke institutioner – vores advokater bidrager til frivilligt arbejde med opbygning af kultur og samfund og juridisk rådgivning

ORDENTLIGHED

Vores arbejde med kulturen omfatter både, hvordan vi omgås hinanden i ORATO, og hvordan vi rådgiver vores kunder.

Dette giver sig udtryk i rådgivning, som vi kan stå inde for både etisk, moralsk og ud fra et synspunkt og helt almindelig gammeldags ordentlighed. Vi siger derfor nej tak til opgaver, som er uetiske eller som er i strid med almindelig ordentlighed.

Vi sætter vores værdier før omsætning!

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.