Beskyt dit brand før du fortaber din ret

Det er ikke ukendt, at virksomheder eller enkeltpersoner glemmer at beskytte deres brand. Der opstår derfor en risiko for at tabe retten til det, hvis tredjemand registrerer det først.

Forretningskendetegn er et af de vigtigste aktiver for din virksomhed, da forretningskendetegn gør kunderne i stand til at adskille din virksomheds varer/tjenesteydelser fra dine konkurrenters. Det er derfor vigtigt at beskytte dit brand, så du derved opnår de rettigheder, som gør dig i stand til at forhindre andre i at bruge dit brand.

Forskellige metoder for beskyttelse
Der findes forskellige måder at beskytte et brand på. Man kan registrere det som virksomhedsnavn, domænenavn eller varemærke. Det er vigtigt at være opmærksom på, at beskyttelsen ikke er ens, og det er derfor vigtigt, at du vælger den rigtige beskyttelse alt efter dit behov.

Registrering som virksomhedsnavn
Du kan registrere dit brand som virksomhedsnavn i forbindelse med oprettelse af virksomhed hos Erhvervsstyrelsen. Det er vigtigt at undersøge, hvorvidt det valgte navn kan krænke andre selskabsnavne, slægtsnavne, varemærker mv., idet en krænkelse af andres navne eller varemærker kan betyde, at man skal ændre sit virksomhedsnavn.

Det er en relativ svag beskyttelse, man opnår ved at registrere et virksomhedsnavn set i forhold til nogle af de andre muligheder der eksisterer for beskyttelse. Praksis viser, at det ofte tillades, at virksomhedsnavne minder om hinanden, i hvert fald langt mere end det er tilfældet med varemærker og domænenavne.

Registrering af et domænenavn
Når man opretter en hjemmeside, registrerer man samtidig et domænenavn. Dette vil typisk være virksomhedens navn, hvis domænet altså er ledigt. Det er ligesom med virksomhedsnavne vigtigt, at du ikke vælger et navn, som andre allerede har valgt som virksomhedsnavn eller varemærke. Der kan alene registreres ét domæne med et givet navn: Dvs. at hvis navn.dk er registreret, kan der ikke registreres endnu et navn.dk. Dette betyder således også, at ved at registrere et domænenavn, så opnår man derved en teknisk eneret.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at med en teknisk eneret menes, at det ikke er en reel eneret. Hvis du har registeret et domænenavn i strid med en virksomheds varemærke, så risikerer du at miste retten til domænet. Eneretten er således teknisk, idet domænenavnssystemet ikke tillader, at der bliver registreret to identiske domæner, men der er en chance for, at man har registreret et navn, som andre har en stærkere adkomst til.

Man bør også overveje om domæner med .com, .eu eller andre ”søster”-domæner skal registreres for at beskytte mod snyltning på brandet på den måde. Der er måder at forsvare sig mod sådant misbrug, men det kræver ressourcer af dig og din virksomhed og oftest er sådanne domæner hostet i udlandet, hvilket også giver en ekstra dimension til udfordringerne.

Registrering af et varemærke
Varemærkeretten er den stærkeste beskyttelse, som vil blive gennemgået i denne artikel. Det er vigtigt ikke at glemme, at få registreret dit brand som varemærke, idet en registrering som virksomhedsnavn eller domænenavn ikke er tilstrækkelig.

Varemærkeretten giver dig mulighed for at registrere et ord, en figur, et logo, et virksomhedsnavn eller et slogan mv., som tjener som et adskillelsesmiddel for kunderne, så det er muligt at adskille dine varer/tjenesteydelser fra andres på markedet.

Når man registrerer et varemærke, opnår man en egentlig eneret til mærket indenfor de varer/tjenesteydelser, som man vælger, at varemærket skal dække over. Varemærkeretten gør dig i stand til at forhindre andre i at anvende varemærket erhvervsmæssigt for varer/tjenesteydelser, som varemærket dækker over.

Varemærkeretten gør dig således også i stand til at håndhæve din eneret overfor andres registreringer som f.eks. domænenavn eller virksomhedsnavn.

Varemærkeretten hviler i princippet på et ”først til mølle-princip”, hvilket betyder, at du potentielt risikerer at skulle omdøbe dit brand, såfremt en tredjemand registrerer forretningskendetegnet før dig selv.

Det er derfor vigtigt at registrere dit brand som varemærke, så du er sikker på, at du ikke fortaber din ret.

Der gælder en række krav til registrering af et varemærke og ORATO advokater rådgiver gerne herom.

Hvis du har brug for hjælp til at beskytte dit brand bedst muligt, så kontakt advokatfuldmægtig Benjamin Silberbrand Gehrt på bg@orato.dk eller tlf. 93102287.

Benjamin Silberbrand Gehrt, Advokatfuldmægtig
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.