Aktuelt

Ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme kan nu påklages

Igennem en længere periode har det ikke været muligt at klage over offentlige ejendomsvurderinger, og nogle ejere har derfor betalt for meget i ejendomsskat, men nu har Skatteministeriet åbnet klageadgangen for så vidt angår erhvervsejendomme. Det er derfor nu muligt at klage over historiske ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme foretaget i årene mellem 2013 og 2020. Vurderingsstyrelsen

Læs mere »

Kom ud med din grønne markedsføring

Der har i samfundet generelt i de senere år været øget fokus på miljø og dermed en øget interesse blandt virksomheder og forbrugere for produkter med en reduceret miljøpåvirkning. Den stadig voksende andel af bæredygtigt byggeri, miljørigtig emballage samt CO2-neutrale virksomheder er eksempler på, at miljøbevidste valg får en større og større rolle på det

Læs mere »

Husk kompensationsbeløbet på 310 kr. ved forsinkede betalinger

De fleste erhvervsdrivende ved, at man ved forsinkede betalinger har ret til at pålægge skyldner renter og rykkergebyr af den udestående faktura i henhold til rentelovens regler. Det er dog vores erfaring, at nogle erhvervsdrivende glemmer at pålægge det såkaldte kompensationsbeløb og dermed snyder sig selv for en væsentlig del af de omkostninger, som skal

Læs mere »

Jobklausuler er nu endeligt udfaset

En jobklausul er en aftale om, enten at virksomheder ikke ansætter hinandens medarbejdere eller at virksomheder aftaler med nøglemedarbejdere, at de i tilfælde af opsigelse ikke tager kolleger med sig. Konsekvensen af en jobklausul er, at den hindrer eller begrænser en medarbejders mulighed for at blive ansat i en anden virksomhed. I forbindelse med at

Læs mere »

ORATO ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

ORATO ønsker alle klienter og samarbejdspartnere glædelig jul og godt nytår. Vi vil gerne takke for et godt samarbejde i 2020, hvor rigtig mange har været påvirket af corona, og andre heldighvis har haft et rigtig godt år. Det har for alle været et specielt år og et år, hvor vi har set hinanden

Læs mere »

Lovforslag om ny retsafgiftslov

På baggrund af en betænkning fra Retsplejerådet har justitsministeren den 21. oktober 2020 fremsat forslag til en ny retsafgiftslov. Lovforslaget – som indeholder en række væsentlige ændringer – har til formål at forenkle de nugældende regler om retsafgifter, så de bliver mere tilgængelige for brugerne. Lovforslaget vil blandt andet medføre ændringer vedrørende retsafgifterne i civile

Læs mere »

Ny ejerlejlighedslov pr. 1. juli 2020

Den 9. juni 2020 vedtog Folketinget den længe ventede nye ejerlejlighedslov. Loven er trådt i kraft den 1. juli 2020. Formålet med den nye ejerlejlighedslov har været at sikre en tidssvarende, enkel og sammenhængende lov, som er mere tilgængelig for brugerne. Lovens struktur er derfor blevet forenklet og anvendelsesområdet tydeliggjort. Den nye lov giver blandt

Læs mere »

COVID-19 – udvidelse og justering af hjælpepakkerne

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om at forlænge en række af hjælpepakkerne med en måned, således at der nu kan fås kompensation frem til og med den 8. juli 2020. Ordninger der forlænges, er ordningerne om kompensation for faste omkostninger samt kompensation til selvstændige og freelancere. Derudover er der udvidede muligheder for

Læs mere »
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.