Aktuelt

Jobklausuler er nu endeligt udfaset

En jobklausul er en aftale om, enten at virksomheder ikke ansætter hinandens medarbejdere eller at virksomheder aftaler med nøglemedarbejdere, at de i tilfælde af opsigelse ikke tager kolleger med sig. Konsekvensen af en jobklausul er, at den hindrer eller begrænser en medarbejders mulighed for at blive ansat i en anden virksomhed. I forbindelse med at

Læs mere »

ORATO ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

ORATO ønsker alle klienter og samarbejdspartnere glædelig jul og godt nytår. Vi vil gerne takke for et godt samarbejde i 2020, hvor rigtig mange har været påvirket af corona, og andre heldighvis har haft et rigtig godt år. Det har for alle været et specielt år og et år, hvor vi har set hinanden

Læs mere »

Lovforslag om ny retsafgiftslov

På baggrund af en betænkning fra Retsplejerådet har justitsministeren den 21. oktober 2020 fremsat forslag til en ny retsafgiftslov. Lovforslaget – som indeholder en række væsentlige ændringer – har til formål at forenkle de nugældende regler om retsafgifter, så de bliver mere tilgængelige for brugerne. Lovforslaget vil blandt andet medføre ændringer vedrørende retsafgifterne i civile

Læs mere »

Ny ejerlejlighedslov pr. 1. juli 2020

Den 9. juni 2020 vedtog Folketinget den længe ventede nye ejerlejlighedslov. Loven er trådt i kraft den 1. juli 2020. Formålet med den nye ejerlejlighedslov har været at sikre en tidssvarende, enkel og sammenhængende lov, som er mere tilgængelig for brugerne. Lovens struktur er derfor blevet forenklet og anvendelsesområdet tydeliggjort. Den nye lov giver blandt

Læs mere »

COVID-19 – udvidelse og justering af hjælpepakkerne

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om at forlænge en række af hjælpepakkerne med en måned, således at der nu kan fås kompensation frem til og med den 8. juli 2020. Ordninger der forlænges, er ordningerne om kompensation for faste omkostninger samt kompensation til selvstændige og freelancere. Derudover er der udvidede muligheder for

Læs mere »

COVID-19 – Trepartsaftalen om lønkompensation gælder også lærlinge og elever

Virksomheder har nu også mulighed for at få lønkompensation for elever og lærlinge. De gældende betingelser for lønkompensation skal overholdes, medmindre de er fraveget nedenfor. Dem kan du læse mere om her. Derudover gælder følgende: Tilskuddet er på 90% af lønnen, dog maksimalt 26.000 kr. Virksomheden afholder de sidste 10%. Lærlingen/eleven skal modtage sin normale

Læs mere »

COVID-19 – Kan du få andel i den nye hjælpepakke?

Regeringen er den 19. marts 2020 blevet enige om en række yderligere kompensationsordninger. Fælles for ordningerne er, at en virksomhed godt kan gøre brug af flere ordninger – dog kan samme udgift ikke dækkes under flere ordninger. Kompensationsordningerne gælder fra den 9. marts til den 9. juni 2020. Man kan maksimalt være omfattet af ordningerne

Læs mere »

COVID-19 – Er der tale om force majeure?

Lige nu vil man i mange virksomheder være bekymret for, om man kan levere de varer og ydelser man er forpligtet til, og om man selv får de leverancer, man er afhængig af. Det kan ikke undgås at forsyningssikkerheden bliver påvirket af COVID 19, og det kan stille virksomheder med udfordringer, hvor det vil være

Læs mere »

COVID-19 – Refusion af sygedagpenge

Som led i regeringens tiltag om at afbøde virkningerne og konsekvenserne af COVID-19 for arbejdsmarkedet har Folketinget den 17. marts 2020 vedtaget en særlig ændring af sygedagpengeloven. Ret til refusion af sygedagpenge for arbejdsgivere Der kan opnås sygedagpengerefusion fra 1. sygedag, hvis lønmodtagerens uarbejdsdygtighed efter § 7 skyldes COVID-19 og lønmodtageren i øvrigt opfylder lovens

Læs mere »
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.