Aktuelt

Har du styr på testamente og begunstigelsesklausul?

Mange samlevende tror fejlagtigt at der automatisk opstår fuld gensidig arveret mellem dem, såfremt de har fælles adresse, har et fælles barn eller har indgået ægteskab. Herudover bliver mange overraskede over, at deres pensioner og forsikringer bliver delt anderledes end den øvrige formue. Alle familier er forskellige og det er derfor hensigtsmæssigt at sætte sig

Læs mere »

Bliver dit barn ikke udleveret til samvær?

Når man som forældre til et barn har fælles forældremyndighed kan man aftale, hvor barnet skal have bopæl. Man skal dog være opmærksom på, at et barn kan kun have bopæl hos den ene af jer, selv om barnet opholder sig lige meget hos begge forældre. Den forælder, der har barnet boende, er bopælsforælder. Den forælder, som

Læs mere »

Ny normalvedtægt for ejerforeninger

Den 1. juli 2020 trådte den nye ejerlejlighedslov i kraft. Den nye ejerlejlighedslov indeholder en bemyndigelse til boligministeren om at fastsætte en ny normalvedtægt, som indeholder nærmere bestemmelser om ejerforeningens forhold og varetagelse af ejernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser. Den nye normalvedtægt trådte i kraft den 1. januar 2021. Normalvedtægten bestemmelser regulerer forhold, som

Læs mere »

Har du oprettet en fremtidsfuldmagt?

Mange kender til vigtigheden af at oprette testamente, men det er ikke alle, der kender til muligheden for at oprette en fremtidsfuldmagt. Hvor testamentet sikrer dine ønsker efter du er gået bort, sikrer en fremtidsfuldmagt at dine interesser varetages, mens du er i live.  Siden 1. september 2017 har det været muligt at oprette en

Læs mere »

Til kommunale forsyningsvirksomheder der har valgt privat inkasso i stedet for offentlig inddrivelse

Efter et længe ønske fra forsyningsbranchens interesseorganisationer, vedtog Folketinget den 19. december 2019 en lov, som gav kommunale forsyningsvirksomheder frihed til at vælge privat inkasso i stedet for offentlig inddrivelse, hvis fordringen endnu ikke var eller havde været overdraget til Gældsstyrelsen. Valget skulle den enkelte forsyningsvirksomhed træffe inden den 1. juli 2020. De kommunale

Læs mere »

Udskydelse af momslån mv. (hjælpepakkerne som følge af covid-19)

Skatteministeriet har den 16. oktober 2021 sendt lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19 i høring. Folketinget har løbende vedtaget hjælpepakker for

Læs mere »

Ny partner hos ORATO advokater pr. 1. oktober 2021

Advokat Anders Rynkebjerg indtræder som den fjerde partner i ORATO advokater P/S pr. 1. oktober 2021 og bliver dermed kollega til partnerne advokat Mette Bjørndal, advokat Axel Lund og advokat Kirstine Rechnagel. Anders Rynkebjerg indtræder i fællesskabet sammen med to kolleger, herunder Michala Sigsgaard Juul, der modtager sin beskikkelse som advokat den 9. oktober 2021.

Læs mere »

Indefrosne feriemidler – skal de indbetales eller beholdes? Husk frist den 31. august 2021

Hvis din virksomhed har indefrosne feriemidler (feriepenge fra overgangsåret), der endnu ikke er indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler, skal I senest den 31. august hvert år indberette, om I fortsat ønsker at beholde feriepengene i virksomheden eller om de skal indbetales. Indberetning sker på virk.dk.Indberetning skal ske hvert år, indtil alle feriepengene fra overgangsåret er indbetalt.

Læs mere »

Virksomheder der samarbejder med IVS’er – vær opmærksom på frist

Fristen for omregistrering af iværksætterselskaber (IVS’er) udløber den 15. oktober 2021Folketinget har besluttet at afskaffe ordningen om iværksætterselskaber som selskabsform. Eksisterende iværksætterselskaber skal derfor senest den 15. oktober 2021 beslutte, om iværksætterselskabet skal omregistreres til et anpartsselskab (ApS) eller om det skal opløses. Det er en betingelse for omregistreringen, at der foretages indbetaling af restkapitalen,

Læs mere »

Har du tjekket, om du betaler for meget i ejendomsskat?

Hvis ikke, så er det en god idé at gøre det nu. Den absolutte klagefrist er nemlig kun på 90 dage fra Vurderingsstyrelsens vurderingsmeddelelse, og der kan være penge at hente både i form af tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat og besparelser fremadrettet. Du kan nu klage over ejendomsvurderinger fra 2013-2020Tilbage i 2013 valgte

Læs mere »
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.