Aktuelt

Indbydelse til reception

INDBYDELSE TIL RECEPTION ORATO advokater har nu været fysisk til stede i Thisted i to år. Vi er rigtigt glade for at arbejde for vores kunder i Thy, og for vores samarbejde med andre lokale virksomheder. Derfor er vi nu flyttet i større lokaler, hvor vi har endnu bedre mulighed for at modtage kunder og

Læs mere »

Invitation til gå-hjem-møde – Bliv bedre til at indgå aftaler og kontrakter

BLIV BEDRE TIL AT INDGÅ AFTALER OG KONTRAKTER OG UNDGÅ FREMTIDIGE KONFLIKTER Orato Advokater P/S vil gerne invitere alle kunder og samarbejdspartnere til gå-hjem-møde. Vi afholder i samarbejde med Martin Lundberg-Jensen fra Ampleo og Erhvervsforum Roskilde et gå-hjem-møde med fokus på indgåelse af aftaler og kontrakter samt den gode kundeoplevelse. Kirstine Rechnagel vil med sin

Læs mere »

Likviditetslån til “energiintensive virksomheder”

LIKVDITETSLÅN TIL “ENERGIINTENSIVE VIRKSOMHEDER” STATENS ØNSKE OM AT HJÆLPE VIRKSOMHEDER MED ET HØJT ENERGIFORBRUG Den 28. september 2022 fremsatte erhvervsministeren et lovforslag, som bl.a. har til formål at yde likviditetsstøtte i form af lån til virksomheder med et højt forbrug af el og gas (energiintensive virksomheder). Likviditetsstøtten går bl.a. ud på, at der kan ydes

Læs mere »

Hænger du på en gæld efter internetsvindel?

HÆNGER DU PÅ EN GÆLD EFTER INTERNETSVINDEL? Mange personer har oplevet, at de er blevet franarret deres NemIDog kontooplysninger efter henvendelser fra svindlere, som bl.a. har udgivet sigfor at være fra en myndighed, hvorefter svindlerne optager adskillige lån i denforurettedes navn. På trods af at svindlen er anmeldt til politiet, er der mangekreditorer (banker og

Læs mere »

ORATO advokater P/S søger advokatsekretær

ORATO advokater P/S søger advokatsekretær Vi vækster og vækster og er derfor blevet flere advokater – så nu savner vi yderligere en dygtig sekretær! ORATO er centralt beliggende i Roskilde, og vi er en del af byen. Kontoret er præget af god stemning med fokus på høj kvalitet i arbejdet og et uformelt arbejdsmiljø. Kig

Læs mere »

Købers mangelsbeføjelser ved urigtige oplysninger om boligareal

KØBERS MANGELSBEFØJELSER VED URIGTIGE OPLYSNINGER OM BOLIGAREAL I stort set alle ejendomshandler giver sælger oplysninger om ejendommens og bygningens (husets) areal. Hvis sælger oplyser et større areal end det faktiske areal, kan der foreligge en arealmangel. PARACELHUSGRUNDERetspraksis har tidligere taget stilling til arealmangler ved parcelhusgrunde. Som udgangspunkt får køberen den grund, som køberen har set.

Læs mere »

Har du fået brev fra Gældsstyrelsen?

HAR DU FÅET BREV FRA GÆLDSSTYRELSEN? Har du fået et brev fra Gældsstyrelsen vedrørende din gæld til det offentlige, og har du svært ved at skabe dig et gældsoverblik? Gældsstyrelsen (tidligere SKAT Inddrivelse) er den myndighed i Danmark, som inddriver misligholdt gæld til det offentlige. Gældsstyrelsen har som følge af nedbruddet af deres gamle it-system,

Læs mere »

Kan udlejer kræve skjulte fejl og mangler betalt af lejer?

FRAFLYTNINGSSYN OG FRAFLYTNINGRAPPORT Når et lejemål opsiges – uanset om dette sker på lejers eller udlejers foranledning – skal udlejer indkalde den fraflyttede lejer til et fraflytningssyn. Udlejer skal desuden udarbejde en såkaldt fraflytningsrapport, som skal indeholde de konstaterede istandsættelseskrav. Hvis et sådant flyttesyn ikke afholdes, bortfalder udlejers krav overfor lejer på dækning af istandsættelsesomkostninger.

Læs mere »

Forsørgelsespligt

Et barns forældre har begge forsørgelsespligt over deres barn både under og efter samlivet, uanset om det er i ægteskab eller som samlevende. Forsørgelsespligten kan opfyldes på to forskellige måder; enten ved betaling af en del af de ting, som barnet har brug for i sin dagligdag, fx betaling af skole- og pasningsudgifter, tøj og

Læs mere »
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.