Hænger du på en gæld efter internetsvindel?

HÆNGER DU PÅ EN GÆLD EFTER INTERNETSVINDEL?

Mange personer har oplevet, at de er blevet franarret deres NemID
og kontooplysninger efter henvendelser fra svindlere, som bl.a. har udgivet sig
for at være fra en myndighed, hvorefter svindlerne optager adskillige lån i den
forurettedes navn.

På trods af at svindlen er anmeldt til politiet, er der mange
kreditorer (banker og andre finansielle institutioner), som fastholder kravet
mod den forurettede.

Hvorvidt man hæfter for lånene, afhænger af graden af egenskyld.
Svindlen kan dog være udført så professionelt, at man i mange tilfælde ikke kan
bebrejde den forurettede, hvorfor kreditorerne ikke kan fastholde deres krav
mod den, som er blevet svindlet.

PRAKSIS FRA HØJESTERET

Højesteret tog stilling til sådan en sag tilbage i november 2021.

Sagen drejede sig om et ægtepar, som den 15. oktober 2019 overlod
deres NemID-oplysninger til en person, som udgav sig for at være fra politiet,
og som skulle anvende oplysningerne som led i efterforskning af et hackerangreb
på konens Instagram-konto.

Den 16. oktober 2019 blev der optaget lån hos en bank, hvor
lånedokumentet blev underskrevet digitalt af en ukendt person ved hjælp af
ægteparrets NemID-oplysninger. Ægteparret anmeldte forholdet til politiet den
21. oktober 2019 efter at være blevet gjort opmærksom på, at der kunne være
tale om svindel.

Sagen for Højesteret handlede spørgsmålet om, hvorvidt banken kunne
kræve lånene betalt af ægtefællerne, altså om ægtefællerne havde pligt til at
betale lånet på trods af svindlen.

Højesteret nåede frem til, at ægtefællerne ikke kunne bebrejdes
noget, og banken kunne derfor ikke kræve lånet betalt af ægtefællerne.

Hvis du/I har oplevet lignende svindel og har brug hjælp, kan
advokatfuldmægtig Sigurd K. Velling rådgive jer, gå i dialog med diverse
kreditorer og myndigheder (politiet), og bistå med forsøget på at afværge en
eventuel fogedforretning. Send en mail til sv@orato.dk
eller ring på 30205017.

Orato
Sigurd K. Velling, Advokatfuldmægtig
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.