Forsørgelsespligt

Et barns forældre har begge forsørgelsespligt over deres barn både under og efter samlivet, uanset om det er i ægteskab eller som samlevende.

Forsørgelsespligten kan opfyldes på to forskellige måder; enten ved betaling af en del af de ting, som barnet har brug for i sin dagligdag, fx betaling af skole- og pasningsudgifter, tøj og sko, fritidsaktiviteter, mobil osv., eller ved betaling af et fast børnebidrag til den anden forælder hver måned.

I vurderingen af, hvorvidt en forælder allerede opfylder sin forsørgelsespligt, eller om der skal betales et børnebidrag til den anden, indgår følgende to momenter: hvor meget barnet opholder sig hos hver af forældrene, og om forælderen, der søges sat i bidrag, afholder nogle af de større faste udgifter. Der vil altid være tale om en konkret vurdering, hvor parternes respektive synspunkter og oplysninger samt dokumentation danner grundlag for afgørelsen.

Det er dog tommelfingerreglen, at dén, der har barnet boende mest (bopælsforælderen) fx 9 ud af 14 dage, har krav på børnebidrag fra den anden forælder (samværsforælderen). Hvis I som forældre derimod har en 7/7-ordning, eller en 8/6-ordning er udgangspunktet at der ikke skal betales børnebidrag, idet barnet i disse tilfælde anses for boende lige meget hos jer begge. Derudover kræves dog også at samværsforælderen deltager nogenlunde ligeligt i afholdelsen af forsørgelsen af barnet.

TAKSTER
Normalbidraget udgøres af et grundbeløb samt et fast tillæg. I 2022 er grundbeløbet på kr. 1.293 hvortil kommer et fast tillæg på kr. 167, dvs. kr. 1.460 om måneden (pr. barn). Børnebidraget betales månedsvis forud, og det er fradragsberettiget.

Beløbet kan forhøjes af Familieretshuset efter ansøgning, såfremt den forælder, der betaler børnebidrag, har en høj indkomst. Når Familieretshuset skal træffe afgørelse om, hvorvidt børnebidraget skal forhøjes eller ej, lægges der vægt på bidragsbetalerens indkomst, samt det antal børn han/hun har forsørgelsespligt over.

Hvis den der skal betale børnebidrag fx, tjener mere end ca. kr. 540.000 om året, men mindre end ca. kr. 700.000 om året, fastsættes bidraget som udgangspunkt til normalbidraget + 100 % af grundbeløbet dvs. i alt pr. måned kr. 1.293 (grundbeløbet) + kr. 1.293 (100 % af grundbeløbet) + kr. 167 (tillægget): i alt kr. 2.753. For yderligere information om taksterne for børnebidrag, henvises til Familieretshusets hjemmeside; www.familieretshuset.dk.

Der er udover børnebidrag, også mulighed for at få supplerende bidrag ved barnets fødsel, dåb/navngivning, konfirmation og uddannelse.

ÆNDRING OG OPHØR AF BIDRAG
I kan som forældre frit selv indgå aftale om børnebidrag, men såfremt dette ikke er muligt, er det Familieretshuset, som skal træffe afgørelse herom.  

Vi har stor erfaring med at rådgive i forhold til børnebidrag samt andre bidrag, herunder fastsættelse og ændring heraf. Har du spørgsmål hertil, er du altid velkommen til at kontakte enten advokat Michala Sigsgaard Juul på mj@orato.dk/20257386 eller advokat Anders Rynkebjerg på ar@orato.dk/27210450

Michala Sigsgaard Juul, Advokat
Anders Rynkebjerg, Advokat (H), partner
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.