Likviditetslån til “energiintensive virksomheder”

LIKVDITETSLÅN TIL “ENERGIINTENSIVE VIRKSOMHEDER”

STATENS ØNSKE OM AT HJÆLPE VIRKSOMHEDER MED ET HØJT ENERGIFORBRUG

Den 28. september 2022 fremsatte erhvervsministeren et lovforslag, som bl.a. har til formål at yde likviditetsstøtte i form af lån til virksomheder med et højt forbrug af el og gas (energiintensive virksomheder).

Likviditetsstøtten går bl.a. ud på, at der kan ydes et lån til dækning af en forholdsmæssig andel af merudgiften til henholdsvis el og gas.

Den foreslåede låneadgang indtræder, når priserne på henholdsvis el og gas overstiger det dobbelte af den gennemsnitlige pris i 2021. Staten går således i første omgang ind og betaler regningen til forsyningsvirksomheden. Den energiintensive virksomhed optager samtidig et lån til staten (et likviditetslån), der skal afvikles på et senere tidspunkt. Der er således tale om en likviditetsforskydning til gavn for den energiintensive virksomhed.

Lovforslaget blev vedtaget af folketinget den 29. september 2022. Loven træder dog først i kraft, når EU-kommissionen har givet en statsstøttegodkendelse af de omfattende indefrysningsordninger.

KRITERIER FOR STATSSTØTTELÅN ER ENDNU UAFKLARET

Erhvervsministeren har i loven fået bemyndigelse til at fastsætte nærmere kriterier for, hvornår en virksomhed har ret til lånene. Disse kriterier er endnu ikke afklaret og vil først skulle godkendes af EU-kommissionen.

Forarbejderne til loven lægger dog op til, at en virksomheds udgifter til forbrug af visse typer energi set i forhold til f.eks. virksomhedens omsætning vil kunne være definerende for, om en virksomhed må anses for at være en energiintensiv virksomhed. Eksempelvis vil kriterierne kunne fastsættes ud fra, om virksomhedens udgifter til el og gas i 2021 udgjorde mindst en nærmere fastsat procentsats af virksomhedens omsætning i 2021.

KONTAKT ORATO ADVOKATER P/S, HVIS DU ØNSKER AT BLIVE OPDATERET PÅ ORDNINGEN

Hvis din virksomhed ønsker at holde sig opdateret, så kontakt advokatfuldmægtig Sigurd K. Velling (sv@orato.dk eller 30205017) for nærmere information om de påtænkte likviditetslån. Ved ordningens ikrafttræden vil vi ligeledes kunne bistå med ansøgningen om likviditetslån.

Orato
Sigurd K. Velling, Advokatfuldmægtig
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.