Aktuelt

NYE REGLER OM REELLE EJERE

Den 10. januar 2020 er ændrede regler om registrering af reelle ejere trådt i kraft. Pligten til at registrere reelle ejere har været gældende siden 1. december 2017. Formålet med registrering af reelle ejere er at skabe gennemsigtighed om ejerskabet og dermed sikre, at det er sværere at sløre ejerskabet af en virksomhed gennem indviklede selskabskonstruktioner. Heri

Læs mere »

Principiel kæremålssag vedrørende søgsmålskompetencen for nærtstående fordringshavere efter konkurslovens § 12 k, stk. 4

Procesbevillingsnævnet har den 4. november 2019 meddelt tilladelse til kære af en kendelse, der er afsagt af byretten den 25. juni 2019 om søgsmålsmålskompetencen for nærtstående fordringshavere i et rekonstruktionsbo. Sagen i byretten er et individuelt søgsmål efter konkurslovens § 12 k, stk. 4, med påstand om omstødelse af en ejendomshandel, hvor ORATO advokater P/S

Læs mere »

Korttidsudlejning af helårsboliger – kender du de nye regler?

1. maj 2019 blev der indført nye regler for korttidsudlejning af helårsboliger. Bl.a. blev der indført klare rammer for omfanget af korttidsudlejning af helårsboliger, ligesom bundfradraget for lejeindtægter er blevet forhøjet. Reglerne er indført med henblik på at imødegå den omfattende udlejning af boliger igennem udlejningstjenesten Airbnb. Samtidig er formålet at skabe større incitament for

Læs mere »

Kan arbejdsgiver modregne tab af sygedagpengerefusion i medarbejderens løn?

Det har Højesteret taget stilling til den 22. oktober 2019. Arbejdsgivere kan søge om sygedagpengerefusion, når de giver løn til en medarbejder der er fraværende på grund af sygdom. Arbejdsgiverens ret er afledt af medarbejderens ret. Det vil sige, at hvis medarbejderen ikke er berettiget til sygedagpenge, så vil arbejdsgiveren heller ikke have ret til

Læs mere »

Åbningsreception

Fredag den 13. september 2019 holdt vi åbningsreception i lokalerne på Borchsgade i Roskilde. En dag vi længe havde set frem til og arbejdet henimod. Vi er utroligt glade for det store antal forretningsforbindelser og venner af huset, der mødte frem til jazzmusik, tapas og bar. Vi tror der var halvanden hundrede mennesker forbi. Der

Læs mere »
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.