COVID-19 – Refusion af sygedagpenge

Som led i regeringens tiltag om at afbøde virkningerne og konsekvenserne af COVID-19 for arbejdsmarkedet har

Folketinget den 17. marts 2020 vedtaget en særlig ændring af sygedagpengeloven.

Ret til refusion af sygedagpenge for arbejdsgivere

Der kan opnås sygedagpengerefusion fra 1. sygedag, hvis lønmodtagerens uarbejdsdygtighed efter § 7 skyldes COVID-19 og lønmodtageren i øvrigt opfylder lovens betingelser. Virksomheden har hidtil skullet afholde de første 30 dage selv, medmindre virksomheden havde tegnet en særlig forsikring.

Der gives endvidere ret til refusion, hvis lønmodtageren ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19.

De særlige regler ophæves den 1. januar 2021. De særlige regler finder dog anvendelse på fravær, hvor ansøgning først indsendes efter den 1. januar 2021, eller hvis ansøgningen ikke er færdigbehandlet inden den 1. januar 2021, så længe fraværet knytter sig til tiden før den 1. januar 2021.

Anmeldelse af sygefravær sker på den særlige papirblanket NR104C, som du kan finde her. Det skal tydeligt angives, at årsagen til sygefraværet er COVID-19.

Fraværet skal anmeldes til kommunen senest 3 uger efter den første fraværsdag. For fravær som følge af COVID-19 med 1. fraværsdag i perioden fra den 27. februar 2020 og frem til lovens ikrafttræden gælder dog, at der kan anmodes om sygedagpenge indtil den 15. april 2020, uden at fraværet vil blive betragtet som for sent anmeldt.

Du skal søge om den udvidede ret til refusion via NemRefusion.

Efter ansøgningen modtager lønmodtageren et underretningsbrev. Lønmodtageren skal her bekræfte virksomhedens oplysninger om sygefraværet. Det anbefales i den forbindelse af dokumentationshensyn, at lønmodtageren udfylder en tro- og loveerklæring.

Et eksempel findes her: Tro- og loveerklæring – medarbejder er smittet eller formodes smittet med covid-19

Der er ikke yderligere dokumentationskrav for arbejdsgivere for anmeldelser vedrørende COVID-19. Du kan læse mere her.

Ret til sygedagpenge for selvstændigt erhvervsdrivende

For selvstændige erhvervsdrivende gælder at de har ret til sygedagpenge i de første to uger af sygefraværsperioden, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes COVID-19.

Bestemmelsen finder anvendelse i tilfælde, hvor første fraværsdag indtraf den 27. februar 2020 eller senere. Ansøgning om sygedagpenge for perioden fra den 27. februar 2020 og frem til lovens ikrafttræden kan indgives indtil den 15. april 2020.

Selvstændige erhvervsdrivende, der ikke er uarbejdsdygtige, men som i øvrigt opfylder lovens betingelser, har ret til sygedagpenge fra kommunen i den periode, hvor den selvstændige ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19.

Loven finder anvendelse for fravær, der er indtruffet den 27. februar 2020 eller senere. Loven udløber den 1. januar 2021.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at vide mere om dine muligheder som arbejdsgiver eller selvstændig erhvervsdrivende:

Kirstine Rechnagel, advokat (H), partner

Mette Bjørndal,
advokat (L), partner

Kirstine Rechnagel,
advokat (H), partner

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.