COVID-19 – Hvad betyder lønkompensation i praksis?

Trepartsaftalen blev som bekendt indgået i weekenden, og der er de foregående dage kommet flere oplysninger frem om ordningen fra arbejdsgiverforeningerne. På den baggrund kan vi med stor sikkerhed sige, at ordningen kommer til at fungere som følger:

 1. Det vil være et krav, at virksomheden hjemsender mindst 30 % af arbejdsstyrken, uden at hjemsendelsen sker på ferie. Der skal således være tale om, at virksomheden ville afskedige mindst 30 % af sine medarbejder.
 2. Medarbejdere kan til enhver tid kaldes tilbage på arbejde. Andre kan senere indgå på ordningen.
  Medarbejderne kan ikke arbejde, mens der gives lønkompensation.
 3. Virksomheden skal i perioden betale medarbejdernes fulde løn mod, at medarbejderen giver 5 fridage (5 feriedage/feriefridage eller 5 fridage uden løn).
 4. Udgiften for virksomheden udgør mindst 25 % af lønbyrden (+ lønninger over 23.000 kr./md.) for funktionærer, og mindst 10 % af lønbyrden (+ lønninger over 26.000 kr./md) for timelønnede.
 5. Virksomheden kan ikke opsige medarbejdere af økonomiske årsager, så længe der modtages kompensation.
 6. Opsigelse af andre årsager kan ske. Her bør der udvises stor forsigtighed og omhyggelighed. Derfor skal der også tages højde for allerede gennemførte afskedigelser, således at der ikke søges kompensation fra et tidspunkt før opsigelser.
 7. Deltidsmedarbejdere er omfattet af ordningen.
 8. Der kan ikke benyttes arbejdsfordeling samtidig med denne ordning.
 9. Ordningen er tidsbegrænset til perioden 9/3-9/6 2020.
 10. Kompensation kan ansøges via virk.dk fra medio uge 13 og udbetalinger forventes fra uge 14.

Efterfølgende vil der komme en kontrolfase, hvor selskabets revisor skal afgive erklæring om det ansøgte og udbetalte beløb. Der skal udfærdiges erklæringer til hver medarbejder, som skal benyttes ved den efterfølgende kontrol af ordningens benyttelse.

Der er stadig en række spørgsmål, som er uafklarede, men der sker hele tiden afklaring.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.