COVID-19 – Er der tale om force majeure?

Lige nu vil man i mange virksomheder være bekymret for, om man kan levere de varer og ydelser man er forpligtet til, og om man selv får de leverancer, man er afhængig af.

Det kan ikke undgås at forsyningssikkerheden bliver påvirket af COVID 19, og det kan stille virksomheder med udfordringer, hvor det vil være naturligt at overveje, om man kan påberåbe sig den helt ekstraordinære COVID 19 situation overfor samhandelspartnere.

Man kan f.eks. stå med følgende overvejelser:

  • Kan man påberåbe sig force majeure, når man ikke kan levere på grund af COVID 19?
  • Er det force majeure når ens fabrik eller butik er lukket pga. COVID 19, og man derfor ikke kan producere eller afsætte, og kan man så annullere køb?
  • Hvis ikke det er force majeure, gælder så de almindelige misligholdelsesbeføjelser og ifalder man, eller kan man kræve, erstatning?

Det bedste sted at starte er altid i den aftale, der ligger til grund.

Hvis der er aftalt en force majeure klausul (se typisk sælgers salgs- og leveringsbetingelser eller købers købsbetingelser), og hvis der heri er beskrevet, at man ikke ifalder ansvar/er frigjort for sine forpligtelser, hvis hindringen skyldes f.eks. udbrud af epidemier, akutte lovindgreb af hensyn til folkesundheden og lignende, så kan man højst sandsynligt påberåbe sig force majeure med frigørende virkning.

Men hvad nu hvis det der kommer nærmest i klausulen en henvisning til, at der er indført undtagelsestilstand eller naturkatastrofer eller lignende. Hér kan der nok ikke på forhånd gives noget sikkert svar. Det er nok mest nærliggende, at COVID 19 ikke er omfattet af naturkatastrofer, mens der jo faktisk i mange lande officielt er indført undtagelsestilstand, og er det ikke det vi også har i Danmark? I sidste ende er det en domstols- eller voldgiftafgørelse.

På hjemmesiden for Dansk Erhverv kan man læse mere om force majeure i den foreliggende situation her.

De vigtigste pointer er, at hvis der gælder en voldgiftsklausul for samhandlen, så må man nærlæse den, jf. i øvrigt ovenfor.

Hvis der ikke er aftalt en voldgiftsklausul, eller den ikke dækker COVID 19, så gælder de almindelige misligholdelsesbeføjelser, men den der ikke kan levere pga. COVID 19 ifalder ofte ikke erstatningsansvar.

Væsentligt er det således, at man f.eks. ikke kan kræve skadeserstatning af en sælger for forsinket levering, hvis ”forsinkelsen ikke kan tilregnes ham”, jf. købelovens § 23 (species køb) eller hvis ”…muligheden af at opfylde aftalen må anses for udelukket ved omstændigheder, der ikke er af sådan beskaffenhed, at sælgeren ved købets afslutning burde have taget dem i betragtning, såsom ved hændelig undergang af alle genstande af den art eller det parti, købet angår, ved krig, indførselsforbud eller lignende”, jf. købelovens § 24 (genus køb).

Er det køberen, der er kommet i vanskeligheder som følge af COVID 19 situationen, har sælgeren imidlertid fortsat alle misligholdelsesbeføjelser til sin rådighed.

En stille opfordring herfra skal så blot lyde, at vi alle passer på hinanden – ikke blot for at undgå og begrænse smitte med COVID 19, men også at alle tager hensyn til de udfordringer deres samhandelspartnere kan stå med.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at vide mere:

Axel Lund, advokat (H), partner
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.