Aktuelt

COVID-19 – Trepartsaftalen om lønkompensation gælder også lærlinge og elever

Virksomheder har nu også mulighed for at få lønkompensation for elever og lærlinge. De gældende betingelser for lønkompensation skal overholdes, medmindre de er fraveget nedenfor. Dem kan du læse mere om her. Derudover gælder følgende: Tilskuddet er på 90% af lønnen, dog maksimalt 26.000 kr. Virksomheden afholder de sidste 10%. Lærlingen/eleven skal modtage sin normale

Læs mere »

COVID-19 – Kan du få andel i den nye hjælpepakke?

Regeringen er den 19. marts 2020 blevet enige om en række yderligere kompensationsordninger. Fælles for ordningerne er, at en virksomhed godt kan gøre brug af flere ordninger – dog kan samme udgift ikke dækkes under flere ordninger. Kompensationsordningerne gælder fra den 9. marts til den 9. juni 2020. Man kan maksimalt være omfattet af ordningerne

Læs mere »

COVID-19 – Er der tale om force majeure?

Lige nu vil man i mange virksomheder være bekymret for, om man kan levere de varer og ydelser man er forpligtet til, og om man selv får de leverancer, man er afhængig af. Det kan ikke undgås at forsyningssikkerheden bliver påvirket af COVID 19, og det kan stille virksomheder med udfordringer, hvor det vil være

Læs mere »

COVID-19 – Refusion af sygedagpenge

Som led i regeringens tiltag om at afbøde virkningerne og konsekvenserne af COVID-19 for arbejdsmarkedet har Folketinget den 17. marts 2020 vedtaget en særlig ændring af sygedagpengeloven. Ret til refusion af sygedagpenge for arbejdsgivere Der kan opnås sygedagpengerefusion fra 1. sygedag, hvis lønmodtagerens uarbejdsdygtighed efter § 7 skyldes COVID-19 og lønmodtageren i øvrigt opfylder lovens

Læs mere »

COVID-19 – Hvad betyder lønkompensation i praksis?

Trepartsaftalen blev som bekendt indgået i weekenden, og der er de foregående dage kommet flere oplysninger frem om ordningen fra arbejdsgiverforeningerne. På den baggrund kan vi med stor sikkerhed sige, at ordningen kommer til at fungere som følger: Det vil være et krav, at virksomheden hjemsender mindst 30 % af arbejdsstyrken, uden at hjemsendelsen sker

Læs mere »

COVID-19 – Hvilke muligheder har din virksomhed for at tilpasse bemandingen eller få kompensation for lønudgifter?

Mange virksomheder er allerede hårdt ramt af corona-situationen og flere har behov for akutte handlinger i forhold til tilpasning af driften. Det vedrører såvel medarbejdere som kunder og samarbejdspartnere. ORATO advokater har i den anledning lavet en artikel-serie, der hver dag belyser et aktuelt spørgsmål. Regeringen har iværksat en række tiltag, der skal hjælpe virksomhederne

Læs mere »

COVID-19 – samfundssind

Som følge af Statsministerens seneste udmeldinger har ORATO advokater valgt foreløbigt at lade medarbejderne arbejde hjemme i videst muligt omfang. Det betyder også, at kontoret holder fysisk lukket, medmindre andet konkret er aftalt. Vi er fortsat tilgængelige på telefon og mail og deltager også gerne i møder over telefon, Skype eller Facetime. Kontakt os (https://orato.dk/personer/),

Læs mere »

Har din virksomhed styr på den nye ferielov?

Har dine medarbejdere ret til at holde ferie på forskud, og hvordan er det nu med fondsferiedage i overgangsperioden? Har du overvejet, om du skal indbetale til feriefonden nu eller senere? Og hvordan påvirker de nye regler de eksisterende ansættelseskontrakter og personalehåndbøger? Disse spørgsmål og mange flere kan advokat Mette Bjørndal Ellekjær hjælpe jer med

Læs mere »

NY EJERLEJLIGHEDSLOV PÅ VEJ

Boligministeren fremsatte den 15. januar 2020 forslag til en ny lov om ejerlejligheder, som har været undervejs siden den forrige regering i 2016 nedsatte et udvalg, der havde til opgave at udarbejde et forslag til en revideret ejerlejlighedslov. Ejerlejlighedsloven trådte i kraft den 1. juli 1966 og indeholdt oprindeligt få og enkle regler om den

Læs mere »
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.