Aktuelt

COVID-19 – Hvad betyder lønkompensation i praksis?

Trepartsaftalen blev som bekendt indgået i weekenden, og der er de foregående dage kommet flere oplysninger frem om ordningen fra arbejdsgiverforeningerne. På den baggrund kan vi med stor sikkerhed sige, at ordningen kommer til at fungere som følger: Det vil være et krav, at virksomheden hjemsender mindst 30 % af arbejdsstyrken, uden at hjemsendelsen sker

Læs mere »

COVID-19 – Hvilke muligheder har din virksomhed for at tilpasse bemandingen eller få kompensation for lønudgifter?

Mange virksomheder er allerede hårdt ramt af corona-situationen og flere har behov for akutte handlinger i forhold til tilpasning af driften. Det vedrører såvel medarbejdere som kunder og samarbejdspartnere. ORATO advokater har i den anledning lavet en artikel-serie, der hver dag belyser et aktuelt spørgsmål. Regeringen har iværksat en række tiltag, der skal hjælpe virksomhederne

Læs mere »

COVID-19 – samfundssind

Som følge af Statsministerens seneste udmeldinger har ORATO advokater valgt foreløbigt at lade medarbejderne arbejde hjemme i videst muligt omfang. Det betyder også, at kontoret holder fysisk lukket, medmindre andet konkret er aftalt. Vi er fortsat tilgængelige på telefon og mail og deltager også gerne i møder over telefon, Skype eller Facetime. Kontakt os (https://orato.dk/personer/),

Læs mere »

Har din virksomhed styr på den nye ferielov?

Har dine medarbejdere ret til at holde ferie på forskud, og hvordan er det nu med fondsferiedage i overgangsperioden? Har du overvejet, om du skal indbetale til feriefonden nu eller senere? Og hvordan påvirker de nye regler de eksisterende ansættelseskontrakter og personalehåndbøger? Disse spørgsmål og mange flere kan advokat Mette Bjørndal Ellekjær hjælpe jer med

Læs mere »

NY EJERLEJLIGHEDSLOV PÅ VEJ

Boligministeren fremsatte den 15. januar 2020 forslag til en ny lov om ejerlejligheder, som har været undervejs siden den forrige regering i 2016 nedsatte et udvalg, der havde til opgave at udarbejde et forslag til en revideret ejerlejlighedslov. Ejerlejlighedsloven trådte i kraft den 1. juli 1966 og indeholdt oprindeligt få og enkle regler om den

Læs mere »

NYE REGLER OM REELLE EJERE

Den 10. januar 2020 er ændrede regler om registrering af reelle ejere trådt i kraft. Pligten til at registrere reelle ejere har været gældende siden 1. december 2017. Formålet med registrering af reelle ejere er at skabe gennemsigtighed om ejerskabet og dermed sikre, at det er sværere at sløre ejerskabet af en virksomhed gennem indviklede selskabskonstruktioner. Heri

Læs mere »

Principiel kæremålssag vedrørende søgsmålskompetencen for nærtstående fordringshavere efter konkurslovens § 12 k, stk. 4

Procesbevillingsnævnet har den 4. november 2019 meddelt tilladelse til kære af en kendelse, der er afsagt af byretten den 25. juni 2019 om søgsmålsmålskompetencen for nærtstående fordringshavere i et rekonstruktionsbo. Sagen i byretten er et individuelt søgsmål efter konkurslovens § 12 k, stk. 4, med påstand om omstødelse af en ejendomshandel, hvor ORATO advokater P/S

Læs mere »

Korttidsudlejning af helårsboliger – kender du de nye regler?

1. maj 2019 blev der indført nye regler for korttidsudlejning af helårsboliger. Bl.a. blev der indført klare rammer for omfanget af korttidsudlejning af helårsboliger, ligesom bundfradraget for lejeindtægter er blevet forhøjet. Reglerne er indført med henblik på at imødegå den omfattende udlejning af boliger igennem udlejningstjenesten Airbnb. Samtidig er formålet at skabe større incitament for

Læs mere »

Kan arbejdsgiver modregne tab af sygedagpengerefusion i medarbejderens løn?

Det har Højesteret taget stilling til den 22. oktober 2019. Arbejdsgivere kan søge om sygedagpengerefusion, når de giver løn til en medarbejder der er fraværende på grund af sygdom. Arbejdsgiverens ret er afledt af medarbejderens ret. Det vil sige, at hvis medarbejderen ikke er berettiget til sygedagpenge, så vil arbejdsgiveren heller ikke have ret til

Læs mere »

Åbningsreception

Fredag den 13. september 2019 holdt vi åbningsreception i lokalerne på Borchsgade i Roskilde. En dag vi længe havde set frem til og arbejdet henimod. Vi er utroligt glade for det store antal forretningsforbindelser og venner af huset, der mødte frem til jazzmusik, tapas og bar. Vi tror der var halvanden hundrede mennesker forbi. Der

Læs mere »
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.