Bliver dit barn ikke udleveret til samvær?

Når man som forældre til et barn har fælles forældremyndighed kan man aftale, hvor barnet skal have bopæl.

Man skal dog være opmærksom på, at et barn kan kun have bopæl hos den ene af jer, selv om barnet opholder sig lige meget hos begge forældre. Den forælder, der har barnet boende, er bopælsforælder. Den forælder, som barnet ikke har adresse hos, er samværsforælder. I forhold til indgåelse af aftale om samvær, kan der først fastsættes samvær for samværsforælderen, når bopælen er fastlagt.


Der er ingen faste regler for, hvordan en samværsaftale skal udformes og den kan således både være mundtlig og skriftlig, selvom en skriftlig aftale altid er at foretrække.

Hvis I som forældre er enige om samværets omfang, er det hensigtsmæssigt at udforme en skriftlig samværsaftale, som I begge tiltræder. Herudover er det hensigtsmæssigt at der indskrives en tvangsfuldbyrdelsesklausul, hvilket betyder, at aftalen kan tvangsfuldbyrdes i Familieretten, hvis den anden forælder ikke overholder samværsaftalen. Familieretten kan herefter hjælpe med at få dit barn udleveret. Det vil som udgangspunkt altid være det bedste for barnet, hvis I kan blive enige om en samværsordning, da der blandt andet er størst sandsynlighed for, at en samværsordning som I begge er tilfredse med, bliver overholdt.

Hvis I som forældre ikke kan blive enige om samværets omfang, kan I henvende jer til Familieretshuset, som enten vil træffe en afgørelse om samvær eller sende sagen til Familieretten, som herefter vil afsige en dom om samvær. I afgørelsen eller dommen, vil tvangsfuldbyrdelsesklausulen altid forefindes.

Hvis du og den anden forælder har indgået en aftale, hvor det er anført, at aftalen kan tvangsfuldbyrdes, eller såfremt der er truffet afgørelse om samvær af enten Familieretshuset eller Familieretten, kan du anmode Familieretten om hjælp til at få dit barn udleveret, såfremt dit barn ikke udleveres i overensstemmelse med aftalen eller afgørelsen. Familieretten kan bestemme, at den anden forælder skal betale tvangsbøder eller tilbageholdes, så barnet kan blive hentet i skole eller institution, eller at politiet skal hjælpe med at hente barnet.


Ovenstående gælder tilsvarende i den situation, hvor det er samværsforælderen, der ikke vil tilbagelevere barnet til bopælsforælderen.

Udgangspunktet er at samværsaftaler og samværsafgørelser skal overholdes, men Familieretten vil dog altid påse, om en udlevering af barnet også er til barnets bedste. Hvis Familieretten vurderer, at det ikke er til barnets bedste at blive udleveret, vil sagen blive afvist.

Bliver dit barn ikke udleveret til samvær, eller har du behov for anden bistand i forhold til dit barn/dine børn, er du velkommen til at kontakte advokat Michala Sigsgaard Juul som har stor erfaring med forældreansvarssager.

Michala Sigsgaard Juul kan kontakt på mail mj@orato.dk eller telefon 20257386.

Michala Sigsgaard Juul, Advokat
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.