Har du styr på testamente og begunstigelsesklausul?

Mange samlevende tror fejlagtigt at der automatisk opstår fuld gensidig arveret mellem dem, såfremt de har fælles adresse, har et fælles barn eller har indgået ægteskab. Herudover bliver mange overraskede over, at deres pensioner og forsikringer bliver delt anderledes end den øvrige formue.

Alle familier er forskellige og det er derfor hensigtsmæssigt at sætte sig ind i arvereglerne og tage stilling til om der er behov for oprettelse af et testamente og/eller en begunstigelsesklausl på et oplyst grundlag.

TESTAMENTE

Et testamente beskriver, hvad man ønsker, der skal ske med ens formue ved død.

Hvis der ikke er oprettet et testamente, bliver arven fordelt efter de 3 arveklasser i arveloven:

 • Første arveklasseomfatter afdødes ægtefælle og børn. Hvis et barn er afgået ved døden, træder eventuelle børnebørn i stedet for.
 • Anden arveklasseomfatter afdødes forældre, søskende, niecer og nevøer. Forældrene arver først, og hvis en af forældrene er afgået ved døden, arver søskende, og dernæst niecer og nevøer.
 • Tredje arveklasseomfatter bedsteforældre. Hvis en bedsteforælder er afgået ved døden, træder bedsteforældrenes børn, altså faster, moster, morbrødre og farbrødre i stedet for.

Hvis der ikke er arvinger i første arveklasse, arver eventuelle arvinger i anden arveklasse og så videre. Er der ingen arvinger i nogle af arveklasserne, tilfalder arven Statskassen.

Oprettelsen af et testamente giver bl.a. muligheden for at:

 • Tilgodese ægtefællen mest muligt
 • Sikre samleveren, der uden testamente er arveløs
 • Ugifte kan tilgodese foreninger eller venner,
 • Sikre, at særbørn arver mindst muligt
 • Fordele indbo
 • Gøre arven til særeje for arvingerne
 • Båndlægge arven
 • Spare boafgift

Arvelovens regler om tvangsarv skal overholdes ved oprettelse af et testamente. Kun arvinger i første arveklasse, har krav på tvangsarv. Arvingerne i første arveklasse kaldes således tvangsarvinger. En ægtefælle og/eller børn kan derfor ikke gøres arveløse. Ægtefæller og børn kan dog give arveafkald, såfremt de ikke ønsker at arve arvelader.

Tvangsarven udgør 25% af arven efter loven. Såfremt afdøde efterlader sig tvangsarvinger, er det således 75% af arven, som afdøde kan bestemme over i et testamente. Efterlader afdøde sig derimod ingen tvangsarvinger, kan afdøde frit testamentere hele sin formue.

LIVSFORSIKRINGER OG PENSIONSORDNINGER

En begunstigelseserklæring er et dokument, hvori det er fastsat, hvem der skal have udbetalt livsforsikringer og pensionsordninger i tilfælde af forsikringstagers død.

Der kan ikke træffes bestemmelser omkring livsforsikringer og pensionsordninger i et testamente. Dette skal meddeles direkte til forsikrings- og pensionsselskabet i en begunstigelsesklausul.

Hvis afdøde intet foretager sig, udbetales livsforsikringer og pensionsordninger til ”nærmeste pårørende”, og de defineres således i rangorden:

 • Ægtefællen
 • Samlever
 • Børn, børnebørn
 • Arvinger i henhold til testamente
 • Arvinger i henhold til arveloven

Hvis ønsket er, at livsforsikringer og pensionsordninger skal udbetales til andre end en af de nærmeste pårørende, eller at udbetalingerne skal deles mellem flere af de nærmeste pårørende, så skal der oprettes en begunstigelsesklausul.

Der er vedrørende livsforsikringer og pensionsordninger mange, der bliver overraskede over, at summen på disse ordninger tilfalder en samlever efter to års samliv, selv om samleveren ikke er arveberettiget. I mange tilfælde er det ønsket, at det er børnene, der modtager disse udbetalinger, hvilket kræver at der ændres i begunstigelsesklausulen.

ORATO ADVOKATER ANBEFALER

Orato Advokaters specialister indenfor familie- og arveret har stor erfaring med at rådgive omkring testamenter og begunstigelsesklausuler, så har du spørgsmål eller ønsker du en uforpligtende samtale omkring dine muligheder og ønsker, er du altid velkommen til at kontakte enten:

Advokat Michala Sigsgaard Juul på tlf. 20257386 eller mail mj@orato.dk

eller

Advokat Anders Rynkebjerg på tlf. 27210450 eller mail ar@orato.dk

Michala Sigsgaard Juul, Advokat
Anders Rynkebjerg, Advokat (H), partner
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.