COVID-19 – Trepartsaftalen om lønkompensation gælder også lærlinge og elever

Virksomheder har nu også mulighed for at få lønkompensation for elever og lærlinge.

De gældende betingelser for lønkompensation skal overholdes, medmindre de er fraveget nedenfor.

Dem kan du læse mere om her.

Derudover gælder følgende:

  • Tilskuddet er på 90% af lønnen, dog maksimalt 26.000 kr. Virksomheden afholder de sidste 10%.
  • Lærlingen/eleven skal modtage sin normale løn.
  • Lærlingen/eleven afvikler 5 fridage i lønkompensationsperioden som for øvrige hjemsendte medarbejdere
  • Der kan ikke opnås lønkompensation under skoleperioder. Virksomheden får her fortsat refusion fra AUB.
  • Hvis det er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt og uddannelsesmæssigt forsvarligt, skal lærlingen/eleven – i modsætning til de gældende regler for øvrige medarbejdere – ikke hjemsendes. Hjemsendelse kan dog blive nødvendigt, hvis produktionen er indstillet eller de oplæringsansvarlige er blandt hjemsendte medarbejdere.
  • En eventuel hjemsendelse forlænger ikke den samlede uddannelsestid, medmindre det indstillet af det faglige udvalg.
  • Prøvetid suspenderes i den periode eleven er omfattet af lønkompensationsordningen.
  • Erhvervsstyrelsen administrerer den praktiske håndtering af ansøgning og udbetaling mv.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at vide mere:

Mette Bjørndal, advokat (L), partner

Kirstine Rechnagel, advokat (H), partner

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.