COVID-19 – udvidelse og justering af hjælpepakkerne

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om at forlænge en række af hjælpepakkerne med en måned, således at der nu kan fås kompensation frem til og med den 8. juli 2020.

Ordninger der forlænges, er ordningerne om kompensation for faste omkostninger samt kompensation til selvstændige og freelancere. Derudover er der udvidede muligheder for at få kompensation for faste udgifter, ligesom det også bliver muligt for freelancere med blandede A- og B-indkomster at få kompensation. Hvad angår forlængelse af lønkompensationsordningen, vil der blive indledt drøftelser herom mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Hvad angår forlængelsen og udvidelsen af kompensationsordningen for faste udgifter bliver det for virksomheder der modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation for faste omkostninger en betingelse, at de på tro og love erklærer, at de ikke vil udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021. Virksomhederne vil dog senere kunne frigøre sig fra disse begrænsninger ved at tilbagebetale udbetalt støtte efter denne ordning ud over 60 mio. kr.

Som supplement til forlængelsen af kompensationsordningerne er der lavet en række nye tiltag, så flere virksomheder og arbejdspladser har mulighed for at søge kompensation. Som eksempler kan nævnes:

  • Indbetalt moms kan udbetales som et rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder.
  • Indbetalt lønsumsafgift kan udbetales som et rentefrit lån til visse erhverv, blandt andet fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd.
  • Suspenderingen af anciennitetstælling i dagpengesystemet, den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage forlænges til og med den 30. juni.

Derudover vil det blive undersøgt, om det er muligt at finde en løsning for personer, der af helbredsmæssige årsager er i særlig risiko for at blive smittet med COVID-19 og dermed har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde.

Du kan læse mere her.

Mette Bjørndal, advokat (L), partner
Kirstine Rechnagel, advokat (H), partner
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.