Nyt krav om nedlæggelse/udskiftning af brændeovne ved ejendomshandler efter den 1. april 2021

Folketinget vedtog den 3. december 2020 L 54 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse om pligt til udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel ved ejerskifte af fast ejendom.

Lovændringen – som træder i kraft den 1. april 2021 og har til hensigt at mindske partikelforurening i Danmark – kan have stor betydning for både købere og sælgere af fast ejendom.

Med lovændringen forpligtes købere af fast ejendom fra den 1. april 2021 til at oplyse Tinglysningsretten om, hvorvidt der befinder sig en brændeovn i ejendommen, og i bekræftende fald at oplyse om brændeovnen er installeret før den 1. januar 2003. I praksis kommer dette formentlig til at foregå ved at man påfører skødet en erklæring.

Køber skal herefter senest 12 måneder efter skødets tinglysning udskifte eller nedlægge sådanne brændeovne. Køber skal selv afholde alle omkostningerne forbundet med nedlæggelsen/udskiftningen.

Hvis der findes en nyere brændeovn i ejendommen, kan denne forblive på ejendommen, hvis det ved indsendelse af dokumentation (typisk prøvningsattest) til Miljøstyrelsen kan dokumenteres, at brændeovnen er produceret efter den 1. januar 2003.

Der er i loven givet hjemmel til, at der kan pålægges købere af ejendomme med brændeovne ugentlige eller månedlige bøder, hvis køber undlader at opfylde oplysnings- og/eller dokumentationspligten.

Det må på baggrund af lovændringen forventes, at omkostningerne til sløjfning/udskiftning af brændeovne fremadrettet vil blive gjort til genstand for forhandling mellem sælger og køber ved ejendomshandler. Lovændringen vil derudover formentlig give problemer for de sælgere, som ikke har gemt dokumentationen for produktionstidspunktet for deres brændeovne.

Der gælder flere undtagelser til reglerne, f.eks. ved ejerskifte som følge af reglerne om uskiftet bo og skilsmisse. Visse typer af fyringsanlæg er desuden undtaget.

Du kan læse mere om lovforslaget på folketingets hjemmeside.

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om, hvorvidt din brændeovn er omfattet, ønsker du at sælge eller købe en ejendom med brændeovn, eller er du bare nysgerrig på reglerne, er du velkommen til at rette henvendelse til os.

For yderligere information og rådgivning omkring lovændringen, kontakt venligst:

Rie Capodanna, Advokat
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.