Husk kompensationsbeløbet på 310 kr. ved forsinkede betalinger

De fleste erhvervsdrivende ved, at man ved forsinkede betalinger har ret til at pålægge skyldner renter og rykkergebyr af den udestående faktura i henhold til rentelovens regler. Det er dog vores erfaring, at nogle erhvervsdrivende glemmer at pålægge det såkaldte kompensationsbeløb og dermed snyder sig selv for en væsentlig del af de omkostninger, som skal dække den administration, der er forbundet med egen-inddrivelse af forfaldne fakturaer.

Kompensationsbeløbet er et gebyr på 310 kr., som kan pålægges erhvervsdrivende – og dermed altså ikke forbrugere – når det fakturerede beløb vedrører levering af varer eller tjenesteydelser. Muligheden for at pålægge beløbet kræver ikke forudgående aftale med skyldner, men beløbet kan godt være højere, hvis det på forhånd er aftalt med kunden, fx i virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser.

Retten til at opkræve beløbet indtræder, så snart betalingen er forsinket, dvs. allerede ved fremsendelsen af første rykkerskrivelse til skyldner, som sendes uden varsel. Hvis man glemmer at pålægge skyldner beløbet, kan man til enhver tid rette op på fejlen, fx når sagen overdrages til inkasso.

Man må i henhold til retspraksis opkræve ét kompensationsbeløb pr. forfalden faktura – også selvom der kun sendes en samlet rykkerskrivelse til skyldner. Vær dog opmærksom på, at man i et løbende forhold, fx ved abonnementsydelser eller udlejning, kun kan opkræve ét kompensationsbeløb pr. løbende restance, dvs. hvis en skyldner er bagud med 2 måneders betaling, kan der kun opkræves ét kompensationsbeløb.

Kompensationsbeløbet bliver ikke automatisk tilskrevet gælden, og man skal derfor huske at gøre skyldner opmærksom på, at man har pålagt beløbet. Dette kan med fordel ske ved fremsendelse af rykkerskrivelse til skyldneren.

ORATO advokater har stor erfaring med inkasso, og bistår herunder gerne med strømlining af jeres virksomheds faktura- og rykkerprocedure med henblik på at stille jeres virksomhed bedst muligt – også i forhold til overholdelse af inkassolovens regler.

For yderligere information og rådgivning om kompensationsbeløb, rykkerprocedure og inkasso, kontakt:

Rie Capodanna, Advokat
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.