Ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme kan nu påklages

Igennem en længere periode har det ikke været muligt at klage over offentlige ejendomsvurderinger, og nogle ejere har derfor betalt for meget i ejendomsskat, men nu har Skatteministeriet åbnet klageadgangen for så vidt angår erhvervsejendomme. Det er derfor nu muligt at klage over historiske ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme foretaget i årene mellem 2013 og 2020. Vurderingsstyrelsen har oplyst, at styrelsen i disse uger orienterer alle berørte ejere af erhvervsejendomme om muligheden for at klage.

Den historiske vurdering
De omtalte vurderinger i årene 2013 til 2020 er historiske vurderinger. De historiske vurderinger er som udgangspunkt baseret på vurderinger fra 2012, medmindre ejendommen i mellemtiden er blevet omvurderet.

Der er mulighed for at klage over alle forhold i den historiske vurdering. Der er altså fuld klageadgang for så vidt angår ejendommens faktiske og retlige forhold, som kan føre til en ændring i prisniveauet.

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler om skattestop på ejendomsværdiskatten og et skatteloft på ejendomsskatten.

Kan du klage over den offentlige ejendomsvurdering?
Muligheden for at klage over en tidligere foretaget offentlig ejendomsvurdering forudsætter, at du opfylder ét af følgende kriterier:

 • Du var ejer af ejendommen i året for den vurdering, du vil klage over.
 • Du betalte ejendomsværdiskat, grundskyld (ejendomsskat) eller dækningsafgift på baggrund af vurderingen for det år, du vil klage over.

Det er Skatteankestyrelsen, som i den enkelte sag vurderer, hvorvidt du opfylder betingelserne.

Det er muligt at klage på andres vegne, men dette forudsætter at ejeren opfylder ovenstående betingelser, hvilket skal kunne dokumenteres, ligesom der skal fremsendes skriftlig fuldmagt (se nedenfor).

Hvordan klager du over den offentlige ejendomsvurdering?
Det opkræves et gebyr på 500 kr. per vurdering per ejendom, som du ønsker at indgive klage om. Klagen udfyldes på Skatteankestyrelsens hjemmeside via styrelsens elektroniske blanket.

For at Skatteankestyrelsen kan behandle din sag, skal du sammen med klagen indsende:

 • en liste over hvilke vurderinger, du vil klage over
 • begrundelse for din klage
 • eventuelle dokumenter til at understøtte klagen
 • brevet fra Vurderingsstyrelsen og
 • eventuel fuldmagt

Du skal være opmærksom på, at der gælder en klagefrist på 90 dage fra Vurderingsstyrelsens henvendelse. Skatteankestyrelsen skal inden klagefristens udløb have modtaget din klage med alle relevante bilag.

Hvilke krav er der til en fuldmagt?
Du kan give andre fuldmagt til at klage på dine vegne, herunder administrere klagesagen. I fuldmagten skal følgende oplysninger fremgå:

 • dit navn, cpr-nummer og adresse
 • navn og adresse på fuldmagtshaver
 • dato
 • din underskrift

Rådgivning om klage over den offentlige ejendomsvurdering
For yderligere information og rådgivning om muligheden for at indgive klage over den offentlige ejendomsvurdering for erhvervsejendomme, kontakt venligst:

Rie Capodanna, Advokat
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.