Stemmer din virksomheds vedtægter overens med årsregnskabslovens 6 måneders frist?

ÅRSREGNSKABSLOVENS 6 MÅNEDERS FRIST ER PRAKTISK – MEN STEMMER DIN VIRKSOMHEDS VEDTÆGTER OVERENS HERMED?

Indsendelse af årsrapport til tiden er for mange virksomheder en betingelse for fortsat drift.

Indsendelsen er til dels reguleret ved selskabets godkendelse af årsrapporten i Selskabslovens § 88, stk. 1, nr. 1, hvoraf det fremgår, at godkendelse af årsrapport er ét af de punkter, som skal medtages i dagsordenen på den ordinære generalforsamling. Selskabslovens § 88, stk. 2 bestemmer dertil, at den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i Årsregnskabsloven.

Årsregnskabsloven blev sidste år ændret således, at fristen for indlevering af årsrapport blev ændret fra 5 måneder til 6 måneder, jf. LBK nr. 1441 af 14.11.2022 § 138, stk. 1.

Det ses meget ofte, at virksomheder har indskrevet en 5 måneders-frist i deres vedtægter i overensstemmelse med den gamle frist for indlevering af årsregnskab. Hvis selskabet udnytter den nye 6 måneders frist, kommer regnskabet imidlertid for sent ind i forhold til vedtægternes bestemmelse. Vi kan i praksis se, at dette ofte er tilfældet, idet revisorer naturligt holder sig til, hvad der står i loven. Virksomhedernes ledelser er dertil sjældent opmærksomme på denne uoverensstemmelse med selskabets regler.

Det er derfor en god ide, hvis man driver virksomhed i selskabsform at efterse, hvorvidt virksomhedens vedtægter skal ændres i overensstemmelse med den nye indleveringsfrist for årsregnskab.

Kontakt gerne advokat Kirstine Rechnagel, kr@orato.dk, tlf. 29271429, eller advokat Mette Bjørndal, mb@orato.dk, tlf. 31263146, for yderligere oplysninger herom.

Kirstine Rechnagel, Advokat (H), Partner
Mette Bjørndal, Advokat (L), Partner
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.