Fast ejendom

Mange af vores kunder er beskæftiget med byggeri og fast ejendom, og vi har stor erfaring med disse emner. Ofte drejer sagerne sig om konflikter, men det kan lige såvel dreje sig om at tilrettelægge en god proces, så man så vidt muligt undgår konflikter. Emnerne er blandt andet følgende:

  • Sikring af rettigheder og videreførelse af forpligtelser i entrepriseforhold
  • Fortolkning af entrepriseaftaler og bedømmelse af rettigheder og pligter under byggeriets udførelse for både håndværkeren, entreprenøren (i hvilket led det måtte være) og bygherren
  • Tvistebehandling af entreprisesager og mangler ved fast ejendom
  • Bevisoptagelse – inden- og udenretlige syn og skøn
  • Projektudviklingsforløb ved udvikling af byggegrunde
  • Udarbejdelse af erhvervslejekontrakter og brugsaftaler
  • Ekspropriation
  • Og andre forhold relateret til fast ejendom

Vores erfaring i disse sager er, at det oftest et bevisforhold, som afgør konflikters udfald. Derfor tilbyder vi rådgivning i processen om at sikre de fornødne beviser til senere brug. Er tvisten opstået giver vi dig en reel indsigt i dine muligheder for at vinde en sag, og vi bistår dig med at forlige sagen, såfremt dette er den bedste løsning.
Et andet generelt kendetegn for disse sager er, at det ofte er flere parter involveret, eksempelvis en total- eller hovedentreprenør, diverse underentreprenører og rådgivere for både entreprenør og bygherre. Hertil kommer konflikter om entrepriseskel og betydningen af, at en entreprenør overtager og arbejder videre på et fejlbehæftet arbejde.
Skal der tilrettelægges en god proces, f.eks. i forbindelse med projektudvikling, drejer det sig blandt andet også om at etablere en konstruktiv dialog med de berørte parter, aktører og relevante myndigheder på de rigtige tidspunkter i forløbet.
I ekspropriationssager er en forhandlingsteknisk tilgang til sagerne afgørende for at hurtigt og godt udfald, og derfor er der god værdi i at sikre sig juridisk bistand tidligt i forløbet, medens forhandlingsklimaet stadigt er godt.
Udfordringerne med ejendomme er mangeartede og du er velkommen til at kontakte os telefonisk og få en uforpligtende samtale om situationen og om hvad vi kan bidrage med i din sag.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.