Fagområder: Ansættelses- & Arbejdsforhold

Ansættelses- & Arbejdsforhold

Vi yder rådgivning inden for alle aspekter af ansættelsesretten og har stor erfaring med rådgivning både forud for og i forbindelse med ansættelsesprocessen, forhold under ansættelsen og håndtering af et ansættelsesforholds afslutning.

Vores bistand omfatter blandt andet rådgivning vedrørende

• ansættelseskontrakter
• direktørkontrakter
• advarsler og tjenstlige samtaler
• opsigelse, bortvisning og fratrædelsesaftaler
• masseafskedigelser
• sygdom og 120 dages-reglen
• ferie
• ligebehandling og forskelsbehandling, herunder handicap, graviditet og barsel
• vilkårsændringer
• håndtering af medarbejdere i forbindelse med virksomhedsoverdragelse
• incitamentsordninger, herunder medarbejderaktieordninger
• persondata i ansættelsesforhold

ANSÆTTELSER
Det kan være svært at finde den rigtige medarbejder. Der skal være et match ikke blot på fagligheden men også på personligheden. Vi har erfaring med talenttests og brugen af sådanne i forbindelse med rekruttering og vi rådgiver i forbindelse med stillingsopslag og nøgleord til at finde den rette kandidat.

Der er forskel på udformningen af ansættelseskontrakten afhængigt af medarbejderens funktion. Er der tale om funktionærer, overenskomstansatte eller dem, der er hverken eller. Ansættes medarbejderen i et fleksjob eller er der tale om en ungarbejder. Vi rådgiver om alle medarbejdertyper og konsekvenserne ved ansættelsen af de forskellige medarbejdere.

FORHOLD UNDER ANSÆTTELSESFORHOLDET
Der kan opstå både praktiske problemstillinger og uenigheder undervejs i et ansættelsesforhold. Hvis jobbeskrivelsen ændrer karakter, lønnen som følge af besparelser eller andet sættes ned eller hvis arbejdspladsen flytter, er der tale om vilkårsændringer, der skal varsles og håndteres korrekt i forhold til medarbejderen. Barsel og ferie er andre forhold, der kan give anledning til spørgsmål, ligesom håndtering af sygdom – særligt længerevarende – ofte fylder hos begge parter.

Samarbejdsvanskeligheder og manglende kvalifikationer eller resultater er andre eksempler på forhold, der skal håndteres under ansættelsesforholdet. Er det i den forbindelse nødvendigt at give medarbejderen en advarsel, rådgiver vi om udformningen, så formalia er overholdt, hvis det senere bliver nødvendigt at skride til afskedigelse på baggrund af advarslen.

AFSLUTNING AF ANSÆTTELSESFORHOLDET
Der kan være mange årsager til, at et ansættelsesforhold ophører. Det kan dels skyldes medarbejderens forhold, dels arbejdsgiverens forhold. Medarbejderens manglende kvalifikationer, manglende samarbejdsevne eller længerevarende sygdom er eksempler på forhold, der kan føre til, at arbejdsgiveren ønsker at afslutte samarbejdet. På arbejdsgivers side kan det være økonomiske forhold, ønske om omstrukturering eller f.eks. virksomhedsoverdragelse der fører til, at en eller flere medarbejdere bliver overflødige.

Vores rådgivning vil altid have afsæt i at finde den løsning, der på alle parametre passer bedst på situationen. Vi rådgiver om risici og konsekvenser og tænker løsninger, der både på den korte bane og den lange bane er de rigtige.
Er der tale om en sygemeldt medarbejder, som arbejdsgiveren er glad for, arbejder vi på at finde en løsning, så medarbejderen kan komme tilbage på vilkår, der er realistiske. Er der omvendt tale om en medarbejder, som arbejdsgiveren af andre årsager ikke fremadrettet ser som en del af organisationen, kan det være bedre at ”rive plasteret af” og bruge ressourcerne på at forhandle en fratrædelsesaftale med vilkår, der er acceptable for begge parter.

Kan parterne ikke blive enige om en mindelig løsning, bistår vi i forbindelse med sagens behandling i retten eller Faglig Voldgift.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.