Fagområder: Skimmelsager

SKIMMELSAGER

Sager om fugt og skimmelsvamp er desværre hyppige og kan være meget indgribende i din hverdag, idet den kan påvirke helbredet og familiens dagligdag, og skabe usikkerhed om økonomi.

Vi er specialiserede i håndtering af skimmelsager mellem eksempelvis køber og sælger af en fast ejendom og mellem ejendomsejeren og dennes forsikringsselskab, ligesom vi rådgiver lejer og udlejer om skimmelforhold i et lejemål. I den indledende fase er det ofte et spørgsmål om, hvordan og hvem der skal skabes indsigt i skadernes omfang og betydning for boligen.

Vi har valgt at fokusere rådgivningen også på teknisk indsigt, forståelse og viden, idet der i branchen for skimmelundersøgelser og fugttekniske forhold er overordentligt mange muligheder for at udføre undersøgelser, og deres anvendelse kræver efter vores opfattelse en forståelse af deres begrænsninger og kvaliteter og mulige falsk positive og falsk negative udfald. Sager om skimmel vindes og tabes således på tekniske beviser. Og målet er i alle tilfælde en skimmelfri bolig.

Det største område for skimmelsager er nok ejerskifteforsikringssager, idet disse forsikringer har et særligt skadesbegreb, som kan give udfordringer – at forstå og gebærde sig i. Inden for forsikringsforhold og generelt i forhold til afhjælpning er årsagssammenhænge endvidere af stor betydning for en reel løsning, og derfor er det også vigtigt at forstå bygningskonstruktive forhold i forhold til både årsag og eliminering af årsagen. Vores mangeårige erfaring med skimmelsager og tekniske undersøgelser giver os en fordel i forhold til at forstå disse omstændigheder i sagerne.

I rådgivningen lægges der stor vægt på at give dig den bedste indsigt i sagens udfordringer og forløb samt økonomi, og vi søger en forligsmæssig løsning, når det er muligt og meningsfuldt.

Sager om fugt og skimmelsvamp er i øvrigt meget mere end jura, og vi har fokus på alle aspekter af sagen fra start til slut, hvorfor vi også kan hjælpe kunder til at få kontakt til relevante tekniske rådgivere og afrensningsfirmaer.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.