NY EJERLEJLIGHEDSLOV PÅ VEJ

Boligministeren fremsatte den 15. januar 2020 forslag til en ny lov om ejerlejligheder, som har været undervejs siden den forrige regering i 2016 nedsatte et udvalg, der havde til opgave at udarbejde et forslag til en revideret ejerlejlighedslov.

Ejerlejlighedsloven trådte i kraft den 1. juli 1966 og indeholdt oprindeligt få og enkle regler om den retlige status af ejerlejligheder og forholdet mellem ejerne og ejerforeningen. Herudover indeholdt loven alene en enkelt bestemmelse om afgrænsning af lovens anvendelsesområde i form af angivelse af hvilke ejendomme, der faldt uden for loven og dermed ikke kunne opdeles i ejerlejligheder.

Der er siden lovens ikrafttræden foretaget 26 lovændringer. Der har primært været tale om mindre ændringer, herunder justeringer af lovens anvendelsesområde og indsættelse af bestemmelser om opdeling af særlige bygninger og ejendomme i ejerlejligheder, f.eks. i relation til et politisk ønske om at etablere tagboliger. De mange ændringer har medført, at loven og dens samspil med normalvedtægten i dag ikke alle steder forekommer logisk og overskuelig, hvorfor regelgrundlaget kan være svært at forstå og anvende i praksis for såvel ejerforeningerne, de enkelte ejere, som de professionelle aktører på området.

Formålet med den nye ejerlejlighedslov er derfor at sikre en tidssvarende, enkel og sammenhængende lov, der er mere tilgængelig for brugerne.

Lovforslaget indeholder blandt andet følgende:

  • Ny normalvedtægt for ejerlejligheder
    Lovforslaget indebærer en gennemgående revidering af normalvedtægten. Af væsentlig betydning kan fremhæves, at det foreslås at indsætte hjemmel til at ekskludere et medlem af en ejerforening og til om nødvendigt at tvangssælge medlemmers ejerlejlighed, i særligt grove tilfælde, hvor medlemmet misligholder eller er til voldsom gene for de øvrige ejere i ejerforeningen. Herudover foreslås det, at stemmebegrænsningsreglen – som har været kritiseret for at begrænse erhvervsinvestorers og ejendomsudvikleres mulighed for at udøve indflydelse på generelforsamlingen – erstattes af en generalklausul, der giver mulighed for at tilsidesætte beslutninger truffet på en generalforsamling, som åbenlyst er urimelige.
  • Nye opdelingsregler og -muligheder
    Lovforslaget giver bedre og mere fleksible muligheder for ejerlejlighedsopdeling af særligt mindre ejendomme. Det foreslås således blandt andet at ophæve det nugældende forbud mod opdeling af ældre mindre udlejningsejendomme med 2 beboelseslejligheder samt erhvervslejlighed(er), hvorved mindre ejendomme opnår en langt højere grad af fleksibilitet. Herudover foreslås det at ophæve det nugældende størrelseskrav på minimum 85 m2 for nyetablerede lejligheder i ældre ejendomme, hvorved mulighederne for at etablere nye mindre lejligheder i ældre, blandede ejendomme vil blive væsentlig forøget.

Lovforslaget – som blev førstebehandlet den 23. januar 2020 og nu er henvist til Boligudvalget – forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

Læs mere om lovforslaget her.

Den nye ejerlejlighedslov giver anledning til overvejelse om revidering af alle ejerforeningers vedtægter. For yderligere information og rådgivning omkring loven, kontakt:

Rie Capodanna, advokat
Telefon +45 93309033
rc@orato.dk

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.