NYE REGLER OM REELLE EJERE

Den 10. januar 2020 er ændrede regler om registrering af reelle ejere trådt i kraft. Pligten til at registrere reelle ejere har været gældende siden 1. december 2017.

Formålet med registrering af reelle ejere er at skabe gennemsigtighed om ejerskabet og dermed sikre, at det er sværere at sløre ejerskabet af en virksomhed gennem indviklede selskabskonstruktioner. Heri ligger en forpligtelse til at sørge for, at de registrerede oplysninger er opdaterede.

Reglerne er ændret som følge af, at der er indført en ny § 15a i hvidvaskloven, hvorefter der skal ske indberetning til Erhvervsstyrelsen, hvis en person eller virksomhed som led i udførelsen af deres kundekendskabsprocedurer, hvor de skal indhente oplysninger om reelle ejere, bliver bekendt med at de registrerede oplysninger i Erhvervsstyrelsens IT-system ikke stemmer overens med de indhentede oplysninger.

Indberetningspligten indebærer ikke en mistanke om hvidvask, terrorfinansiering eller skatteunddragelse, da formålet alene er at få indberettet uoverensstemmelser med henblik på at sikre, at registrerede oplysninger om reelle ejere er nøjagtige og aktuelle. Hvis der derudover er en mistanke om hvidvask mv., skal der i stedet ske underretning af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (Hvidvasksekretariatet).

Samtidig er indført en ny § 58c i selskabsloven, hvorefter selskaber har en forpligtelse til at forsyne personer og virksomheder, der efter hvidvaskloven skal udføre kundekendskabsprocedurer, med oplysninger om selskabets ejerforhold. Hvis Erhvervsstyrelsen i den forbindelse modtager en indberetning i medfør af den nye regel i hvidvaskloven, foretager Erhvervsstyrelsen en undersøgelse af forholdet. Erhvervsstyrelsen kan vælge at give selskabet en frist til at berigtige forholdet.

Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med undersøgelsen offentliggøre en indberetning i deres IT-system. Selskabet får en mulighed for at gøre indsigelse mod indberetningen forud for offentliggørelsen, medmindre formålet med offentliggørelse derved forspildes.

Eftersom det kan være en forglemmelse, at oplysningerne ikke er blevet opdateret, kan man inden kundekendskabsprocedurerne iværksættes orientere det pågældende selskab om, at de registrerede oplysninger på cvr.dk tilsyneladende skal rettes og at man i modsat fald har en indberetningspligt. Hvis selskabet herefter hurtigt selv tager initiativ til at opdatere oplysningerne, er det ikke nødvendigt at foretage indberetning.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, der nærmere beskriver hvem der er omfattet af indberetningspligten, hvornår indberetning skal ske og hvordan indberetning skal foretages. Vejledningen kan findes her: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-indberetning-om-reelle-ejere

Erhvervsstyrelsens vejledning om reelle ejere findes her: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-reelle-ejere

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.