TVISTER

Vi bistår både private og erhvervsdrivende med løsning af tvister.

FØR TVISTEN

I første række rådgiver vi om mulighederne for at undgå, at tvisten eskalerer, og vi har uddannede mediatorer, som kan mediere mellem dig og modparten, se mere under emnet ”Mediation”.

UNDER TVISTEN

Hvis en tvist ikke kan undgås eller er opstået, bistår vi med indgivelse af stævning eller besvarelse af en stævning og håndterer hele processen ved retten.

Det samme gælder, hvis sagen skal føres ved voldgift, hvor det processuelle regelsæt ikke altid er klart eller fuldstændigt.

De flest mennesker synes, at det er ubehageligt at være involveret i en retssag eller voldgiftssag og vi bistår med rådgivning om sagens førelse, beviser og håndtering af presset fra sagen. Vi kan også rådgive om dine alternativer til gennemførelse af en tvist.

Proces i form af retssager og voldgiftssager er en opgave for specialister, da det er selve processen som kræver indsigt. På det tidspunkt, hvor processen er i gang, er det som konflikten drejer sig om passeret og derfor historisk. Det er derfor vigtig, når man fører proces, at man allierer sig om at en specialist i proces og ikke blot en specialist i det, som tvisten angår (eksempelvis ansættelsesret).

EFTER TVISTEN

Hvis du har fået medhold i en retssag eller voldgiftssag, skal modparten typisk betale et beløb. Vi bistår, hvis dette ikke sker, herunder både med opgørelse af kravet og inddrivelse, eventuelt via fogedretten, se mere under ”inkasso”.

Hvis du har tabt en sag, kan vi også hjælpe dig med at sikre, at modpartens krav er korrekt.

ØKONOMI

Vi hjælper med at søge retshjælp eller fri proces, såfremt det er relevant for sagen og for dig.

Vi sætter vores faglighed meget højt og derfor leverer vi altid kun den fulde ydelse. Desværre er proces tidskrævende og derfor også omkostningstung, og det er oftest ikke dig eller os, som er afgørende for forbruget af tid. Rettens sagsbehandling og modpartens input betyder mindst lige så meget for tidsforbruget.

Overordnet set kan man sige, at des tidligere vi får mulighed for at bistå og undgå konflikter, des hurtigere kan sagen løses og des billigere bliver det også ofte.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.