Fagområder: Fast ejendom

FAST EJENDOM

Mange af vores kunder er beskæftiget med byggeri og fast ejendom, og vi har stor erfaring med disse emner. Ofte drejer sagerne sig om konflikter, men det kan lige såvel dreje sig om at tilrettelægge en god proces, så man så vidt muligt undgår konflikter.

Typiske emner for vores rådgivning omfatter følgende:

  • Sikring af rettigheder og videreførelse af forpligtelser i entrepriseforhold
  • Fortolkning af entrepriseaftaler og bedømmelse af rettigheder og pligter under byggeriets udførelse for både håndværkeren, entreprenøren (i hvilket led det måtte være) og bygherren
  • Tvistebehandling af entreprisesager (AB 92 og AB 18)
  • Tvistebehandling ved mangler ved fast ejendom, herunder særligt sager om skimmel i beboelser inklusive tvister med ejerskifteforsikringer, se emnet ”skimmelsager”
  • Bevisoptagelse – inden- og udenretlige syn og skøn ved domstolene såvel som voldgiftsnævnet (VBA)
  • Projektudviklingsforløb ved udvikling af byggegrunde
  • Udarbejdelse af erhvervslejekontrakter og brugsaftaler
  • Ekspropriation
  • Og andre forhold relateret til fast ejendom

BEVISFORHOLD

Vores erfaring i disse sager er, at det oftest er bevisforhold, som afgør konflikters udfald. Derfor tilbyder vi rådgivning i processen om at sikre de fornødne beviser til senere brug. Er tvisten opstået giver vi dig en reel indsigt i dine muligheder for at vinde en sag, og vi bistår dig med at forlige sagen, såfremt dette er den bedste løsning.

KOMPLEKSITET OG OVERBLIK
Et andet generelt kendetegn for disse sager er, at det ofte er flere parter involveret, eksempelvis en total- eller hovedentreprenør, diverse underentreprenører og rådgivere for både entreprenør og bygherre samt forsikringsselskaber og garantistillere. Hertil kommer konflikter om entrepriseskel og betydningen af, at en entreprenør overtager og arbejder videre på et fejlbehæftet arbejde. Det kræver en analyse af de samlede forhold og indsigt, som vi kan bidrage med at give, for at du kan træffe et valg om, hvordan sagen skal videre.

PROJEKTUDVIKLING
Skal der tilrettelægges en god proces, f.eks. i forbindelse med projektudvikling, drejer det sig blandt andet også om at etablere en konstruktiv dialog med de berørte parter, aktører og relevante myndigheder på de rigtige tidspunkter i forløbet.

EKSPROPRIATION
I ekspropriationssager er en forhandlingsteknisk tilgang til sagerne afgørende for et hurtigt og godt udfald, og derfor er der god værdi i at sikre sig juridisk bistand tidligt i forløbet, medens forhandlingsklimaet stadigt er godt.
Udfordringerne med ejendomme er mangeartede, og du er velkommen til at kontakte os telefonisk og få en uforpligtende samtale om situationen, og om hvad vi kan bidrage med i din sag.

ERHVERVSLEJEFORHOLD

Erhvervslejeforhold betragtes ofte som noget enhver kan lave, og derfor indgås der mange lejekontrakter, som ikke tager højde for de gældende regler. Også erhvervslejeforhold er der grænser for, hvad der kan aftales, hvornår en lejer kan opsiges – uanset lejekontraktens ordlyd – og i det hele skal ordlyden af aftalerne forstås i kontekst af erhvervslejelovgivningen. Vi hjælper både lejer og udlejer i konfliktsituationer og med indgåelse af kontrakter.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.