Principiel kæremålssag vedrørende søgsmålskompetencen for nærtstående fordringshavere efter konkurslovens § 12 k, stk. 4

Procesbevillingsnævnet har den 4. november 2019 meddelt tilladelse til kære af en kendelse, der er afsagt af byretten den 25. juni 2019 om søgsmålsmålskompetencen for nærtstående fordringshavere i et rekonstruktionsbo. Sagen i byretten er et individuelt søgsmål efter konkurslovens § 12 k, stk. 4, med påstand om omstødelse af en ejendomshandel, hvor ORATO advokater P/S […]

Principiel kæremålssag vedrørende søgsmålskompetencen for nærtstående fordringshavere efter konkurslovens § 12 k, stk. 4 Læs videre »