Likviditetslån til “energiintensive virksomheder”

LIKVDITETSLÅN TIL “ENERGIINTENSIVE VIRKSOMHEDER” STATENS ØNSKE OM AT HJÆLPE VIRKSOMHEDER MED ET HØJT ENERGIFORBRUG Den 28. september 2022 fremsatte erhvervsministeren et lovforslag, som bl.a. har til formål at yde likviditetsstøtte i form af lån til virksomheder med et højt forbrug af el og gas (energiintensive virksomheder). Likviditetsstøtten går bl.a. ud på, at der kan ydes […]

Likviditetslån til “energiintensive virksomheder” Læs videre »