Lovforslag om ny retsafgiftslov

På baggrund af en betænkning fra Retsplejerådet har justitsministeren den 21. oktober 2020 fremsat forslag til en ny retsafgiftslov. Lovforslaget – som indeholder en række væsentlige ændringer – har til formål at forenkle de nugældende regler om retsafgifter, så de bliver mere tilgængelige for brugerne. Lovforslaget vil blandt andet medføre ændringer vedrørende retsafgifterne i civile […]

Lovforslag om ny retsafgiftslov Læs videre »