oktober 2019

Kan arbejdsgiver modregne tab af sygedagpengerefusion i medarbejderens løn?

Det har Højesteret taget stilling til den 22. oktober 2019. Arbejdsgivere kan søge om sygedagpengerefusion, når de giver løn til en medarbejder der er fraværende på grund af sygdom. Arbejdsgiverens ret er afledt af medarbejderens ret. Det vil sige, at hvis medarbejderen ikke er berettiget til sygedagpenge, så vil arbejdsgiveren heller ikke have ret til […]

Kan arbejdsgiver modregne tab af sygedagpengerefusion i medarbejderens løn? Læs videre »

Andet

Vores kompetencer omfatter endvidere også følgende områder: Strafferet (særlovgivning) Erstatning i og uden for kontrakt Aftaleret Køberet, obligationsret og tingsret Mangler ved fast ejendom Entrepriseret Bankretlige emner som pant og kautionsforhold Forvaltningsret Markedsføringsret Ekspropriationssager Lejeret Inkasso Uanset hvad din udfordring er, er du velkommen til at henvende dig telefonisk og få en uforpligtende samtale med

Andet Læs videre »

FAST EJENDOM

Mange af vores kunder er beskæftiget med byggeri og fast ejendom, og vi har stor erfaring med disse emner. Ofte drejer sagerne sig om konflikter, men det kan lige såvel dreje sig om at tilrettelægge en god proces, så man så vidt muligt undgår konflikter. Typiske emner for vores rådgivning omfatter følgende: Sikring af rettigheder

FAST EJENDOM Læs videre »

SKIMMELSAGER

Sager om fugt og skimmelsvamp er desværre hyppige og kan være meget indgribende i din hverdag, idet den kan påvirke helbredet og familiens dagligdag, og skabe usikkerhed om økonomi. Vi er specialiserede i håndtering af skimmelsager mellem eksempelvis køber og sælger af en fast ejendom og mellem ejendomsejeren og dennes forsikringsselskab, ligesom vi rådgiver lejer

SKIMMELSAGER Læs videre »

Selskabsforhold

Vi yder rådgivning i forbindelse med alle typer af selskabsretlige opgaver og har stor erfaring med rådgivning af især ejerledede virksomheder. Vores bistand omfatter blandt andet stiftelse/etablering af ApS, A/S, I/S, P/S og K/S, ejeraftaler, opkøb og virksomhedsoverdragelse, herunder forberedelse hertil, skattefrie og skattepligtige omstruktureringer, etablering af holdingselskab, fusion, spaltning likvidation Stiftelse, drift og forandringer

Selskabsforhold Læs videre »

Ansættelses- & Arbejdsforhold

Vi yder rådgivning inden for alle aspekter af ansættelsesretten og har stor erfaring med rådgivning både forud for og i forbindelse med ansættelsesprocessen, forhold under ansættelsen og håndtering af et ansættelsesforholds afslutning. Vores bistand omfatter blandt andet rådgivning vedrørende • ansættelseskontrakter• direktørkontrakter• advarsler og tjenstlige samtaler• opsigelse, bortvisning og fratrædelsesaftaler • masseafskedigelser • sygdom og

Ansættelses- & Arbejdsforhold Læs videre »

Åbningsreception

Fredag den 13. september 2019 holdt vi åbningsreception i lokalerne på Borchsgade i Roskilde. En dag vi længe havde set frem til og arbejdet henimod. Vi er utroligt glade for det store antal forretningsforbindelser og venner af huset, der mødte frem til jazzmusik, tapas og bar. Vi tror der var halvanden hundrede mennesker forbi. Der

Åbningsreception Læs videre »

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.