Nyt krav om nedlæggelse/udskiftning af brændeovne ved ejendomshandler efter den 1. april 2021

Folketinget vedtog den 3. december 2020 L 54 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse om pligt til udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel ved ejerskifte af fast ejendom. Lovændringen – som træder i kraft den 1. april 2021 og har til hensigt at mindske partikelforurening i Danmark – kan have stor […]

Nyt krav om nedlæggelse/udskiftning af brændeovne ved ejendomshandler efter den 1. april 2021 Læs videre »