COVID-19 – Hvad betyder lønkompensation i praksis?

Trepartsaftalen blev som bekendt indgået i weekenden, og der er de foregående dage kommet flere oplysninger frem om ordningen fra arbejdsgiverforeningerne. På den baggrund kan vi med stor sikkerhed sige, at ordningen kommer til at fungere som følger: Det vil være et krav, at virksomheden hjemsender mindst 30 % af arbejdsstyrken, uden at hjemsendelsen sker […]

COVID-19 – Hvad betyder lønkompensation i praksis? Læs videre »

COVID-19 – Hvilke muligheder har din virksomhed for at tilpasse bemandingen eller få kompensation for lønudgifter?

Mange virksomheder er allerede hårdt ramt af corona-situationen og flere har behov for akutte handlinger i forhold til tilpasning af driften. Det vedrører såvel medarbejdere som kunder og samarbejdspartnere. ORATO advokater har i den anledning lavet en artikel-serie, der hver dag belyser et aktuelt spørgsmål. Regeringen har iværksat en række tiltag, der skal hjælpe virksomhederne

COVID-19 – Hvilke muligheder har din virksomhed for at tilpasse bemandingen eller få kompensation for lønudgifter? Læs videre »

COVID-19 – samfundssind

Som følge af Statsministerens seneste udmeldinger har ORATO advokater valgt foreløbigt at lade medarbejderne arbejde hjemme i videst muligt omfang. Det betyder også, at kontoret holder fysisk lukket, medmindre andet konkret er aftalt. Vi er fortsat tilgængelige på telefon og mail og deltager også gerne i møder over telefon, Skype eller Facetime. Kontakt os (https://orato.dk/personer/),

COVID-19 – samfundssind Læs videre »

Har din virksomhed styr på den nye ferielov?

Har dine medarbejdere ret til at holde ferie på forskud, og hvordan er det nu med fondsferiedage i overgangsperioden? Har du overvejet, om du skal indbetale til feriefonden nu eller senere? Og hvordan påvirker de nye regler de eksisterende ansættelseskontrakter og personalehåndbøger? Disse spørgsmål og mange flere kan advokat Mette Bjørndal Ellekjær hjælpe jer med

Har din virksomhed styr på den nye ferielov? Læs videre »

Principiel kæremålssag vedrørende søgsmålskompetencen for nærtstående fordringshavere efter konkurslovens § 12 k, stk. 4

Procesbevillingsnævnet har den 4. november 2019 meddelt tilladelse til kære af en kendelse, der er afsagt af byretten den 25. juni 2019 om søgsmålsmålskompetencen for nærtstående fordringshavere i et rekonstruktionsbo. Sagen i byretten er et individuelt søgsmål efter konkurslovens § 12 k, stk. 4, med påstand om omstødelse af en ejendomshandel, hvor ORATO advokater P/S

Principiel kæremålssag vedrørende søgsmålskompetencen for nærtstående fordringshavere efter konkurslovens § 12 k, stk. 4 Læs videre »

Korttidsudlejning af helårsboliger – kender du de nye regler?

1. maj 2019 blev der indført nye regler for korttidsudlejning af helårsboliger. Bl.a. blev der indført klare rammer for omfanget af korttidsudlejning af helårsboliger, ligesom bundfradraget for lejeindtægter er blevet forhøjet. Reglerne er indført med henblik på at imødegå den omfattende udlejning af boliger igennem udlejningstjenesten Airbnb. Samtidig er formålet at skabe større incitament for

Korttidsudlejning af helårsboliger – kender du de nye regler? Læs videre »

Kan arbejdsgiver modregne tab af sygedagpengerefusion i medarbejderens løn?

Det har Højesteret taget stilling til den 22. oktober 2019. Arbejdsgivere kan søge om sygedagpengerefusion, når de giver løn til en medarbejder der er fraværende på grund af sygdom. Arbejdsgiverens ret er afledt af medarbejderens ret. Det vil sige, at hvis medarbejderen ikke er berettiget til sygedagpenge, så vil arbejdsgiveren heller ikke have ret til

Kan arbejdsgiver modregne tab af sygedagpengerefusion i medarbejderens løn? Læs videre »

Andet

Vores kompetencer omfatter endvidere også følgende områder: Strafferet (særlovgivning) Erstatning i og uden for kontrakt Aftaleret Køberet, obligationsret og tingsret Mangler ved fast ejendom Entrepriseret Bankretlige emner som pant og kautionsforhold Forvaltningsret Markedsføringsret Ekspropriationssager Lejeret Inkasso Uanset hvad din udfordring er, er du velkommen til at henvende dig telefonisk og få en uforpligtende samtale med

Andet Læs videre »

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.