Købers mangelsbeføjelser ved urigtige oplysninger om boligareal

KØBERS MANGELSBEFØJELSER VED URIGTIGE OPLYSNINGER OM BOLIGAREAL I stort set alle ejendomshandler giver sælger oplysninger om ejendommens og bygningens (husets) areal. Hvis sælger oplyser et større areal end det faktiske areal, kan der foreligge en arealmangel. PARACELHUSGRUNDERetspraksis har tidligere taget stilling til arealmangler ved parcelhusgrunde. Som udgangspunkt får køberen den grund, som køberen har set. […]

Købers mangelsbeføjelser ved urigtige oplysninger om boligareal Læs videre »

Har du fået brev fra Gældsstyrelsen?

HAR DU FÅET BREV FRA GÆLDSSTYRELSEN? Har du fået et brev fra Gældsstyrelsen vedrørende din gæld til det offentlige, og har du svært ved at skabe dig et gældsoverblik? Gældsstyrelsen (tidligere SKAT Inddrivelse) er den myndighed i Danmark, som inddriver misligholdt gæld til det offentlige. Gældsstyrelsen har som følge af nedbruddet af deres gamle it-system,

Har du fået brev fra Gældsstyrelsen? Læs videre »

Kan udlejer kræve skjulte fejl og mangler betalt af lejer?

FRAFLYTNINGSSYN OG FRAFLYTNINGRAPPORT Når et lejemål opsiges – uanset om dette sker på lejers eller udlejers foranledning – skal udlejer indkalde den fraflyttede lejer til et fraflytningssyn. Udlejer skal desuden udarbejde en såkaldt fraflytningsrapport, som skal indeholde de konstaterede istandsættelseskrav. Hvis et sådant flyttesyn ikke afholdes, bortfalder udlejers krav overfor lejer på dækning af istandsættelsesomkostninger.

Kan udlejer kræve skjulte fejl og mangler betalt af lejer? Læs videre »

Forsørgelsespligt

Et barns forældre har begge forsørgelsespligt over deres barn både under og efter samlivet, uanset om det er i ægteskab eller som samlevende. Forsørgelsespligten kan opfyldes på to forskellige måder; enten ved betaling af en del af de ting, som barnet har brug for i sin dagligdag, fx betaling af skole- og pasningsudgifter, tøj og

Forsørgelsespligt Læs videre »

Har du styr på testamente og begunstigelsesklausul?

Mange samlevende tror fejlagtigt at der automatisk opstår fuld gensidig arveret mellem dem, såfremt de har fælles adresse, har et fælles barn eller har indgået ægteskab. Herudover bliver mange overraskede over, at deres pensioner og forsikringer bliver delt anderledes end den øvrige formue. Alle familier er forskellige og det er derfor hensigtsmæssigt at sætte sig

Har du styr på testamente og begunstigelsesklausul? Læs videre »

Ny normalvedtægt for ejerforeninger

Den 1. juli 2020 trådte den nye ejerlejlighedslov i kraft. Den nye ejerlejlighedslov indeholder en bemyndigelse til boligministeren om at fastsætte en ny normalvedtægt, som indeholder nærmere bestemmelser om ejerforeningens forhold og varetagelse af ejernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser. Den nye normalvedtægt trådte i kraft den 1. januar 2021. Normalvedtægten bestemmelser regulerer forhold, som

Ny normalvedtægt for ejerforeninger Læs videre »

Til kommunale forsyningsvirksomheder der har valgt privat inkasso i stedet for offentlig inddrivelse

Efter et længe ønske fra forsyningsbranchens interesseorganisationer, vedtog Folketinget den 19. december 2019 en lov, som gav kommunale forsyningsvirksomheder frihed til at vælge privat inkasso i stedet for offentlig inddrivelse, hvis fordringen endnu ikke var eller havde været overdraget til Gældsstyrelsen. Valget skulle den enkelte forsyningsvirksomhed træffe inden den 1. juli 2020. De kommunale

Til kommunale forsyningsvirksomheder der har valgt privat inkasso i stedet for offentlig inddrivelse Læs videre »

Udskydelse af momslån mv. (hjælpepakkerne som følge af covid-19)

Skatteministeriet har den 16. oktober 2021 sendt lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19 i høring. Folketinget har løbende vedtaget hjælpepakker for

Udskydelse af momslån mv. (hjælpepakkerne som følge af covid-19) Læs videre »

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.